Header: Defensora de la Ciutadania

Defensora de la Ciutadania

Ruta de navegació

Recomanacions (títol) | Defensora de la ciutadania

Recomanacions

En l’exercici de les seves funcions d’estudi i tramitació d’una queixa, el Defensor o Defensora de la Ciutadania pot formular a les autoritats i al personal de l’Ajuntament, les recomanacions, els suggeriments i els recordatoris adients, si bé no pot modificar ni anul·lar resolucions o actes administratius. Igualment, el Defensor o Defensora de la Ciutadania pot proposar fórmules de conciliació o acord als interessats.

Recomanacions a instància del ciutadà/ana (títol) | Defensora de la Ciutadania

A instància del ciutadà/ana

Publicador de continguts

Queixa per la manca de notificació de la denúncia imposada i se li nega el dret a pagar la bonificació del 50%
2024/DCG/076 - Recomanació PENDENT

Més informació

Queixa per la sanció imposada quan tenia el vehicle estacionat al c/ Barcelona 206 (darrera la Clínica Girona), amb targeta de reserva d'estacionament.
2024/DCG/071 - Recomanació PENDENT

Més informació

Queixa de disconformitat amb la resolució a les al·legacions presentades contra una sanció imposada per accedir al Barri Vell que, segons el que exposa, no li correspon perquè no és l'autor d'aquests accessos.
2024/DCG/066 - Recomanació PENDENT

Més informació

Tramitació d'un expedient sancionador caducat i en base a una infracció prescrita
2024/DCG/049 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Queixa per indefensió davant la manca de notificació d'una butlleta de denúncia que es tramita per via executiva
2024/DCG/059 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Mal estat i dificultat de pas per la vorera del carrer Sant Roc, cantonada amb el carrer Puigsacalm
2023/DCG/223 - Recomanació PENDENT

Més informació

Manca d'intervenció davant els perjudicis i molèsties causades pels usuaris d'una pista de bàsquet que incompleix la normativa, situada al mig de dos vivendes al barri Vilaroja
2023/DCG/169 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat amb una sanció imposada per parar davant l'hospital Trueta per recollir el seu marit
2023/DCG/341 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Manca de servei de transport públic per anar al cementiri nou i manca d'escaletes manejables per poder accedir al ninxols de dalt
2023/DCG/336 - Recomanació ACCEPTADA PARCIALMENT

Més informació

Error en la comunicació en quant a la bonificació de la taxa de recollida d'escombraires per l'exercici 2024
2024/DCG/012 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat amb el tracte rebut i la sanció imposada a un conductor d'ambulància, quan estava atenent un accident al barri de Taialà
2023/DCG/316 - Recomanació PENDENT

Més informació

Disconformitat amb el procediment de notificació d'una sanció il·legible, sense les garanties mínimes que estableix el procediment sancionado
2023/DCG/268 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Queixa per disconformitat amb una sanció imposada per estacionar en zona reservada al camp del Montilivi, quan estava autoritzada per fer-ho
2023/DCG/332 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat amb la resolució de les al·legacions presentades contra una sanció imposada per estacionar en zona reservada sense la targeta de reserva per a persones amb mobilitat reduïda, quan la tenia exposada al vehicle
2023/DCG/287 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Queixa per disconformitat amb una actuació de la Policia, que la ciutadana que es queixa, considera un abús de poder
2023/DCG/266 - Recomanació NO ADMESA

Més informació

Disconformitat amb el precepte infringit en una sanció per estacionar fora dels límits establerts
2023/DCG/059 - Recomanació REBUTJADA

Més informació

Problemes i perjudicis causats per la manca de senyalització horitzontal de les places d'estacionament al carrer Puig d'Adri i també per la doble circulació del carrer
2023/DCG/70 - Recomanació ACCEPTADA PARCIALMENT

Més informació

Problemes derivats de la manca de senyalització horitzontal al barri Germnans Sàbat
2023/DCG/47 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Queixa per imposició d'una multa per estacionar al carrer de Berenguer Carnicer sense número. Va fer recurs i li han desestimat i la seva amiga amb la mateixa multa li han estimat el recurs
2023/DCG/183 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat amb la resolució de les al·legacions i recurs presentat contra una sanció per no tenir tiquet horari limitat d'estacionament
2023/DCG/209 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Denegació de llicència d'obres per instal·lar un ascensor per accedir a casa seva, una ciutadana d'ELA, i amb un grau de dependència 3
2023/DCG/096 - Recomanació REBUTJADA

Més informació

Disconformitat amb una sanció. Nul·litat per infracció de les normes essencials del procediment que causen indefensió.
2023/DCG/146 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat en la resolució del recurs presentat contra una sanció imposada per estacionar en prohibicions contradictores
2023/DCG/188 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat amb la resolució del recurs presentat contra una sanció imposada al Barri Vell, tenint autorització per fer-ho
2023/DCG/182 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat amb la tramitació i la resolució d'un recurs de reposició contra una sanció del 2019
2023/DCG/132 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat amb una sanció imposada per estacionar en zona prohibida temporalment, per activitat de Trial de Fires, al pavelló de Palau
2023/DCG/175 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat amb la resolució d'una sanció imposada per estacionar en un carril de circulació, sense senyalitzar la prohibició
2023/DCG/091 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Reclamació per danys a la via pública, en motiu d'una rampa que no compleix amb la normativa, fem petició de resolució del perill i manca accessibilitat o supressió de la rampa
2023/DCG/136 - Recomanació PENDENT

Més informació

Disconformitat amb la resolució del recurs presentat contra una sanció i retirada de vehicle per la grua, en estacionar a l'esplanada del pavelló de Palau, amb una senyalització de prohibició temporal, poc visible i confosa
2022/DCG/299 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat amb la resolució del recurs presentat contra una sanció i retirada de vehicle per la grua, en estacionar a l'esplanada del pavelló de Palau, amb una senyalització de prohibició temporal, poc visible i confosa
2022/DCG/297 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Queixa en relació a una sanció per entrar amb l'autorització de circulació al Barri Vell caducada
2022/DCG/252 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Queixa per disconformitat amb la resolució del recurs presentat contra una sanció que ha esta anul·lada per rectificació de l'agent denunciant, però no es retorna l'import de la grua
2023/DCG/100 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat amb el procés de notificació per part del la Oficina de Correus
2023/DCG/087 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat d'una sanció imposada per infracció de l'ordenança de sorolls
2023/DCG/036 - Recomanació REBUTJADA

Més informació

Disconformitat amb la resolució del recurs presentat contra una sanció imposada per estacionar al Barri Vell, un vehicle no autoritzat que si que ho està i té distintiu visible
2023/DCG/071 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat amb la resolució d'un recurs presentat contra una sanció imposada per estacionar el vehicle davant de l'entrada no senyalitzada en gual
2022/DCG/274 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat amb la tramitació i notificació d'un IVTM i d'una multa que no li va ser notificada segons estableix la normativa
2023/DCG/060 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat amb la resolució del recurs presentat contra una sanció imposada per estacionar el vehicle a davant d'un gual mal senyalitzat
2023/DCG/056 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat per imposició d'una multa al passeig de la Devesa i perquè li han desestimat el recurs des de l'Area de Moblilitat
2023/DCG/053 - Recomanació REBUTJADA

Més informació

Disconformitat amb una sanció imposada per estacionar en càrrega i descàrrega davant la clínica Girona
2022/DCG/329 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Recomanació de part amb la resolució de les al·legacions contra una sanció imposada per no tenir o no exposar en lloc visible el tiquet d'estacionament
2023/DCG/049 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat per manca de tramitació de l'expedient de Responsabilitat Patrimonial per danys en el seu vehicle
2023/ DCG/025 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat per com ha quedat el cablejat del Cinema Modern
2022/DCG/283 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat amb una sanció imposada per accedir al Barri Vell més de ters vegades quan hi havia fet la petició
2022/DCG/282 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat amb la resolució a les al·legacions presentades contra una sanció imposada per estacionar en zona temporalment prohibida, quan el cartell no indicava que aquest dia estigués prohibit
2022/DCG/269 - Recomanació PENDENT

Més informació

Disconformitat amb la resposta al recurs presentat contra una sanció imposada per estacionar amb la targeta de reserva per a persones amb la mobilitat reduïda, amb la targeta caducada, quan estava anant a recollir a l'Ajuntament la targeta renovada
2022/DCG/311 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Recomanació per revisar dos expedients sancionadors imposats per accedir al Barri Vell sense permís quan prèviament havia tramitat l'autorització
2022/DCG/285 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat amb una sanció imposada per estacionar al Barri Vell amb el permís caducat, quan l'Ajuntament, per error li va entregar el permís d'un altre vehicle
2022/DCG/280 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat amb una sanció imposada per accedir al Barri Vell sense autorització, quan anaven a visitar un familiar al Maria Gay i va ser aquest Centre qui va facilitar les dades de la matrícula erròniament
2022/DCG/250 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat amb una sanció de data febrer de 2021, imposada per circular amb patinet elèctric sense casc, quan no està definit quin casc ha de ser homologat
2022/DCG/236 - Recomanació REBUTJADA

Més informació

Disconformitat amb una sanció imposada per estacionar davant d'un gual mal senyalitzat i poc visible
2022/DCG/241 - Recomanació REBUTJADA

Més informació

Controlar i analitzar l'emplaçament de les activitats i espectacles en properes festes majors del barri de Germans Sàbat
2022/DCG/145 - Recomanació PENDENT

Més informació

Recomanació per la manca d'actuació de la Policia Municipal davant l'ocupació indeguda d'un gual al carrer Caldes de Montbui, davant del número 64
2022/DCG/158 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Recomanació per les molèsties provocades per la ubicació i manca de neteja d'uns contenidors del carrer Pare Coll, davant del número 20
2022/DCG/93- Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Recomanació per disconformitat amb una sanció imposada per parar davant de casa seva, per descarregar, al Barri Vell
2022/DCG/137- Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat amb el procediment de notificació de dues sancions per estacionar en zona reservada, davant del Trueta i per fer mal us de la targeta.
2022/DCG/123- Recomanació REBUTJADA

Més informació

Demana retirada o adaptació a la normativa vigent dels passos elevats (esquenes d'ase) del carrer del Carme.
2022/DCG/84- Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat amb la resolució 4 anys més tard, d'un recurs presentat contra una sanció imposada per estacionar en zona reservada per a persones amb la mobilitat reduïda
2022/DCG/132- Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat amb una sanció imposada per deixar un voluminós al contenidor, quan en ser avisada, se'l va emportar.
2022/DCG/099 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat amb una sanció imposada per no respectar un semàfor en vermell, negant totalment els fets, doncs justifica que era fora de Girona i l'agent es trobava regulant el trànsit a la sortida d'una escola.
2022/DCG/094 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat amb una sanció imposada per estacionar davant la Generalitat, amb targeta de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda en una zona prohibida temporalment per la Cavalcada de Reis.
2022/DCG/088 - Recomanació REBUTJADA

Més informació

Disconformitat amb la resolució de dos recursos contra dues sancions imposades per estacionar darrera el Mercat de la plaça del LLeó i per fer-ho a la placeta que queda al carrer Santa Clara, prop del CAP, ambdues amb targeta de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
2022/DCG/076 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat amb la resolució, tres anys i mig després de presentar recurs, contra una sanció imposada per no respectar un semàfor vermell.
2022/DCG/059 - Recomanació REBUTJADA

Més informació

Disconformitat amb una sanció per accedir al Barri Vell quan anava a visitar la seva mare al Maria Gay i aquesta institució ja havia comunicat la matrícula per tal de perllongar el permís d'accés que ja tenia.
2022/DCG/062 - Recomanació REBUTJADA

Més informació

Disconformitat amb una tercera denúncia per conducció temerària, quan ja havia estat sancionada per dos motius diferents.
2022/DCG/065 - Recomanació REBUTJADA

Més informació

Disconformitat amb la legalització d'una caldera que aboca els fums i vapors cap a una terrassa d'un veí
2021/DCG/178 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Recomanació reincident per disconformitat amb la resolució a les al·legacions presentades i a la recomanació rebutjada, en relació amb una sanció imposada per circular pel carrer Santa Clara en direcció contraria, quan no hi havia cap senyal que indiqués aquesta prohibició
2022/DCG/104 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Que l'Ajuntament resolgui la situació pel que fa a la manca de manteniment i neteja d'una zona, entre l'Av. Sant Narcís i el C. Oviedo, de titularitat del Patronat de la Santa Creu, però d'ús públic
2021/DCG/211 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat amb una sanció imposada per estacionar en zona prohibida temporalment, amb una senyalització poc explicita
2022/DCG/020 - Recomanació REBUTJADA

Més informació

Disconformitat amb la resolució de les al·legacions presentades contra una sanció imposada per accedir al Barri Vell amb el permís caducat, malgrat complir els requisits per accedir-hi
2022/DCG/051 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Reclamació per responsabilitat de l’administració municipal per un robatori a la piscina de la Devesa
2020/DCG/179 - Recomanació REBUTJADA

Més informació

Reclamació per responsabilitat de l’administració municipal per una actuació de la grua que va provocar danys al vehicle de la seva parella
2021/DCG/241 - Recomanació REBUTJADA

Més informació

Reclamació per responsabilitat de l’administració municipal per una caiguda al carrer el 25 de setembre de 2020
2022/DCG/003 - Recomanació REBUTJADA

Més informació

Reclamació per responsabilitat de l’administració municipal per una caiguda d’un arbre sobre una tanca a la seva finca al carrer Riu Cardener
2021/DCG/193 - Recomanació REBUTJADA

Més informació

Queixa relacionada amb el servei de taxis de Girona
2022/DCG/036 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Disconformitat amb una sanció imposada per no respectar un semàfor en vermell quan anava a urgències a portar la seva esposa que es trobava malament
2022/DCG/018 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Recomanació per disconformitat amb una sanció imposada per infracció de l'Ordenança de sorolls, quan va ser aturada per infracció de les restriccions Covid-19
2022/DCG/014 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Recomanació per tal que no es sancioni de la mateixa manera al ciutadà o ciutadana que li ha caducat el permís d'accés al Barri Vell, però continua complint els requisits per poder-hi accedir, o per contra qui no compleix els requisits, ni ha tingut mai permís
2022/DCG/023 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Recomanació per tal que l'Ajuntament revisi el procediment de les denúncies voluntàries que, en ocasions no compleixen els requisits legals i son causa d'indefensió
2022/DCG/022 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Anul·lació del permís d'accés al Barri Vell per baixa del Padró, malgrat hi continua exercint una activitat.
2021/DCG/220 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Deixar sense efecte les dos sancions imposades a la senyora (expedients 1290349 i 1298386) per estacionar un remolc al passatge Puigneulós més de 72 hores seguides i la següent per estacionar un remolc fora de les zones autoritzades
2021/DCG/233 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Deixar sense efecte la sanció de l'expedient 1268306 per estacionar en zona reservada per a persones amb la mobilitat reduïda
2021/DCG/226 - Recomanació REBUTJADA

Més informació

Deixar sense efecte les dos sancions imposades a la senyora (expedients 1270389 i 1271247) per una infracció greu de l'article 15.5 de l’Ordenança municipal de circulació
2021/DCG/234 - Recomanació PENDENT

Més informació

Deixar sense efecte la sanció de l'expedient 1288996 per haver estacionat a la plaça Catalunya en una zona d’ús exclusiu de persones amb discapacitat amb una targeta fotocopiada
2021/DCG/232 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Deixar sense efecte la sanció de l'expedient 1279148 imposada per estacionar un vehicle en una zona d’estacionament amb horari limitat i sobrepassar el límit indicat en el comprovant
2021/DCG/129 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Devolució d'una multa pagada per parar el vehicle en una cruïlla o intersecció perquè se li va notificar que no era al lloc en el moment de la denúncia i considera que no és cert
2021/DCG/186 - Recomanació REBUTJADA

Més informació

Desestimació de dos recursos per dues sancions per accedir al Barri Vell sense autorització
2021/DCG/215 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Queixa en relació amb dues multes imposades al seu pare difunt
2021/DCG/182 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Desestimació de dues sancions per estacionar en lloc reservat a vehicles amb distintiu del Barri Vell i no disposar d’aquest distintiu
2021/DCG/180 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Queixa amb motiu de dues multes imposades al seu fill menor d'edat, una per circular amb bicicleta fent ús del telèfon mòbil i l'altre per circular amb bicicleta per la vorera
2021/DGC/217 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Queixa el cobrament de la taxa d’escombraries d'un local comercia corresponent a tot l’any 2021 enlloc de fer una prorrateig per mesos i no cobrar la taxa íntegra ja que va estar molts mesos sense ocupació del local ni activitat econòmica
2021/DCG/223 - Recomanació REBUTJADA

Més informació

Desestimació d'unes al·legacions presentades per una sanció imposada per la Policia Municipal per estacionar el vehicle a la vorera
2021/DCG/210 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Denegació d'una sol·licitud instal·lació d’una pèrgola a l'habitatge del c/ Migdia
2021/DCG/203 - Recomanació PENDENT

Més informació

Denegació de la bonificació del 50% de l’impost de la plusvàlua quan va presentar la liquidació
2021/DCG/199 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació