Header: Defensora de la Ciutadania

Defensora de la Ciutadania

Ruta de navegació

Recomanacions (títol) | Defensora de la ciutadania

Recomanacions

En l’exercici de les seves funcions d’estudi i tramitació d’una queixa, el Defensor o Defensora de la Ciutadania pot formular a les autoritats i al personal de l’Ajuntament, les recomanacions, els suggeriments i els recordatoris adients, si bé no pot modificar ni anul·lar resolucions o actes administratius. Igualment, el Defensor o Defensora de la Ciutadania pot proposar fórmules de conciliació o acord als interessats.

Recomanacions a instància del ciutadà/ana (títol) | Defensora de la Ciutadania

A instància del ciutadà/ana

Publicador de continguts

Disconformitat amb una sanció imposada per no respectar un semàfor en vermell, negant totalment els fets, doncs justifica que era fora de Girona i l'agent es trobava regulant el trànsit a la sortida d'una escola.
2022/DCG/094 - Recomanació PENDENT

Més informació

Disconformitat amb una sanció imposada per estacionar davant la Generalitat, amb targeta de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda en una zona prohibida temporalment per la Cavalcada de Reis.
2022/DCG/088 - Recomanació PENDENT

Més informació

Disconformitat amb la resolució de dos recursos contra dues sancions imposades per estacionar darrera el Mercat de la plaça del LLeó i per fer-ho a la placeta que queda al carrer Santa Clara, prop del CAP, ambdues amb targeta de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
2022/DCG/076 - Recomanació PENDENT

Més informació

Disconformitat amb la resolució, tres anys i mig després de presentar recurs, contra una sanció imposada per no respectar un semàfor vermell.
2022/DCG/059 - Recomanació PENDENT

Més informació

Disconformitat amb una sanció per accedir al Barri Vell quan anava a visitar la seva mare al Maria Gay i aquesta institució ja havia comunicat la matrícula per tal de perllongar el permís d'accés que ja tenia.
2022/DCG/062 - Recomanació PENDENT

Més informació

Disconformitat amb una tercera denúncia per conducció temerària, quan ja havia estat sancionada per dos motius diferents.
2022/DCG/065 - Recomanació PENDENT

Més informació

Disconformitat amb la legalització d'una caldera que aboca els fums i vapors cap a una terrassa d'un veí
2021/DCG/178 - Recomanació PENDENT

Més informació

Recomanació reincident per disconformitat amb la resolució a les al·legacions presentades i a la recomanació rebutjada, en relació amb una sanció imposada per circular pel carrer Santa Clara en direcció contraria, quan no hi havia cap senyal que indiqués aquesta prohibició
2022/DCG/104 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Que l'Ajuntament resolgui la situació pel que fa a la manca de manteniment i neteja d'una zona, entre l'Av. Sant Narcís i el C. Oviedo, de titularitat del Patronat de la Santa Creu, però d'ús públic
2021/DCG/211 - Recomanació PENDENT

Més informació

Disconformitat amb una sanció imposada per estacionar en zona prohibida temporalment, amb una senyalització poc explicita
2022/DCG/020 - Recomanació PENDENT

Més informació

Disconformitat amb la resolució de les al·legacions presentades contra una sanció imposada per accedir al Barri Vell amb el permís caducat, malgrat complir els requisits per accedir-hi
2022/DCG/051 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Reclamació per responsabilitat de l’administració municipal per un robatori a la piscina de la Devesa
2020/DCG/179 - Recomanació REBUTJADA

Més informació

Reclamació per responsabilitat de l’administració municipal per una actuació de la grua que va provocar danys al vehicle de la seva parella
2021/DCG/241 - Recomanació REBUTJADA

Més informació

Reclamació per responsabilitat de l’administració municipal per una caiguda al carrer el 25 de setembre de 2020
2022/DCG/003 - Recomanació REBUTJADA

Més informació

Reclamació per responsabilitat de l’administració municipal per una caiguda d’un arbre sobre una tanca a la seva finca al carrer Riu Cardener
2021/DCG/193 - Recomanació REBUTJADA

Més informació

Queixa relacionada amb el servei de taxis de Girona
2022/DCG/036 - Recomanació PENDENT

Més informació

Disconformitat amb una sanció imposada per no respectar un semàfor en vermell quan anava a urgències a portar la seva esposa que es trobava malament
2022/DCG/018 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Recomanació per disconformitat amb una sanció imposada per infracció de l'Ordenança de sorolls, quan va ser aturada per infracció de les restriccions Covid-19
2022/DCG/014 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Recomanació per tal que no es sancioni de la mateixa manera al ciutadà o ciutadana que li ha caducat el permís d'accés al Barri Vell, però continua complint els requisits per poder-hi accedir, o per contra qui no compleix els requisits, ni ha tingut mai permís
2022/DCG/023 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Recomanació per tal que l'Ajuntament revisi el procediment de les denúncies voluntàries que, en ocasions no compleixen els requisits legals i son causa d'indefensió
2022/DCG/022 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació