Header: Defensora de la Ciutadania

Defensora de la Ciutadania

Ruta de navegació

Recomanacions (títol) | Defensora de la ciutadania

Recomanacions

En l’exercici de les seves funcions d’estudi i tramitació d’una queixa, el Defensor o Defensora de la Ciutadania pot formular a les autoritats i al personal de l’Ajuntament, les recomanacions, els suggeriments i els recordatoris adients, si bé no pot modificar ni anul·lar resolucions o actes administratius. Igualment, el Defensor o Defensora de la Ciutadania pot proposar fórmules de conciliació o acord als interessats.

Recomanacions a instància del ciutadà/ana (títol) | Defensora de la Ciutadania

A instància del ciutadà/ana

Publicador de continguts

Devolució d'una multa pagada per parar el vehicle en una cruïlla o intersecció perquè se li va notificar que no era al lloc en el moment de la denúncia i considera que no és cert
2021/DCG/186 - Recomanació PENDENT

Més informació

Desestimació de dos recursos per dues sancions per accedir al Barri Vell sense autorització
2021/DCG/215 - Recomanació PENDENT

Més informació

Queixa en relació amb dues multes imposades al seu pare difunt
2021/DCG/182 - Recomanació PENDENT

Més informació

Desestimació de dues sancions per estacionar en lloc reservat a vehicles amb distintiu del Barri Vell i no disposar d’aquest distintiu
2021/DCG/180 - Recomanació PENDENT

Més informació

Queixa amb motiu de dues multes imposades al seu fill menor d'edat, una per circular amb bicicleta fent ús del telèfon mòbil i l'altre per circular amb bicicleta per la vorera
2021/DGC/217 - Recomanació PENDENT

Més informació

Queixa el cobrament de la taxa d’escombraries d'un local comercia corresponent a tot l’any 2021 enlloc de fer una prorrateig per mesos i no cobrar la taxa íntegra ja que va estar molts mesos sense ocupació del local ni activitat econòmica
2021/DCG/223 - Recomanació PENDENT

Més informació

Desestimació d'unes al·legacions presentades per una sanció imposada per la Policia Municipal per estacionar el vehicle a la vorera
2021/DCG/210 - Recomanació PENDENT

Més informació

Denegació d'una sol·licitud instal·lació d’una pèrgola a l'habitatge del c/ Migdia
2021/DCG/203 - Recomanació PENDENT

Més informació

Denegació de la bonificació del 50% de l’impost de la plusvàlua quan va presentar la liquidació
2021/DCG/199 - Recomanació PENDENT

Més informació