Header: Defensora de la Ciutadania

Defensora de la Ciutadania

Ruta de navegació

Presentació | Defensora de la Ciutadania

Presentació

Marta Alsina i Conesa, Defensora de la Ciutadania

El Defensor o Defensora de la Ciutadania de Girona és una institució que té per missió vetllar pels drets dels ciutadans en relació amb l’actuació de l’administració municipal i dels organismes administratius que en depenen, així com de les empreses de servei públic amb capital que pertanyi total o parcialment a l’Ajuntament, i dels concessionaris dels serveis públics municipals. Amb aquesta finalitat, estudia les queixes que se li presentin, sense perjudici de les accions que pugui promoure per la seva pròpia iniciativa.

Per tal que això sigui possible, pot supervisar l'activitat que duen a terme l'administració municipal i, en general, tots els organismes i empreses dependents de l’Ajuntament i els concessionaris dels serveis públics municipals, els quals auxiliaran al Defensor/ora de la Ciutadania en les seves tasques i li facilitaran tota la documentació que necessiti en relació amb la queixa concreta o actuació.

El Defensor o Defensora de la Ciutadania també informa semestralment a la Comissió de Presidència, i anualment al Ple de la Corporació de les seves actuacions presentant l’informe corresponent. 

L'actuació del defensor/ora de la ciutadania està regulada a la secció 5a del capítol 3r (article 61 al 66) del ROM (Reglament Orgànic municipal).

Una mica d'història

El 20 de desembre de 1999 el Ple municipal de la ciutat de Girona va aprovar la figura del defensor/ora de la ciutadania.

La primera persona que va assumir aquest càrrec va ser la M. Teresa Seseras, advocada especialitzada en dret de família. Desprès d'un primer mandat de quatre anys, va tornar a renovar el càrrec per un segon mandat, aquest de cinc anys, i va ocupar el lloc de defensora fins a l'abril del 2009, quan l'Ajuntament va trobar la persona que ocuparia el seu lloc com a nou defensor.

El 14 d'abril de 2009 va ser escollit defensor de la ciutadania Ramon Llorente Varela, advocat laboralista i de família que des de llavors i fins al 18 d'octubre de 2021 va ocupar aquest càrrec.

La sessió plenària extraordinària del 18 d'octubre de 2021 va aprovar el nomenament de la nova defensora de la ciutadania, Marta Alsina i Conesa. Des d’aquest moment, Alsina substituirà en el càrrec l’advocat laboralista i de família Ramon Llorente i Varela.

Currículum de Marta Alsina i Conesa, defensora de la ciutadania

Marta Alsina i Conesa és llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (1984-1989) i advocada col·legiada al Col·legi de l’Advocacia de Girona des del setembre del 1989. Durant la seva trajectòria professional ha exercit tant al sector públic com privat, i ha fet de professora de l’escola de pràctica jurídica de l’Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona. Actualment és titular del seu propi despatx professional. Al llarg de la seva carrera, s’ha especialitzat en el camp de la responsabilitat civil, i patrimonial, i en temes laborals i administratius.
 
Des del 2012, Alsina és diputada primera i vicedegana de la Junta del Col·legi de l’Advocacia de Girona, i presidenta de la seva comissió de normalització lingüística, de la comissió de relacions institucionals, dels drets dels animals i de la comissió normativa. A més, des del juny del 2013, és també mediadora en dret civil privat, pel Consell de l'Advocacia Catalana.
 
En l’àmbit més personal, Alsina és aficionada a la lectura i l’escriptura, entre altres interessos. En aquest camp, ha publicat diversos articles a la revista dels Joves Advocats de Girona (JAG), i ha estat guanyadora en dues ocasions del Premi de Narrativa Curta Sònia Ors, convocats pels JAG, sota els títols “Alà bab alà” i “Les males herbes”.