Header: Defensora de la Ciutadania

Defensora de la Ciutadania

Ruta de navegació

Defensora de la Ciutadania

Imatge de la façana d'entrada de l'Ajuntament de Girona

Totes les persones tenen dret a dirigir peticions i a plantejar queixes, en la forma i amb els efectes que estableixen les lleis, a les institucions i l’Administració de la Generalitat, i també als ens locals de Catalunya, en matèries de les competències respectives. La llei ha d’establir les condicions d’exercici i els efectes d’aquest dret i les obligacions de les institucions receptores. (Article 29.5 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya)

Bàner: Trasllat temporal de l'oficina de la Defensora a El Modern

Defensora de la Ciutadania

Defensora de la Ciutadania

Defensora:
Marta Alsina i Conesa

Adreça:
El Modern
Carrer Nou del Teatre, 14-18 

Telèfon:
972 419 444

A/e:
defensoradelaciutadania@ajgirona.cat

Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Xarxes: Defensora