Header: Voluntariat

Voluntariat

Participació i associacionisme

Participació i associacionisme

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 4a planta
17004 - GIRONA

A/e:
participacio@ajgirona.cat

Telèfon:
972 010 275
972 419 007 - Permisos d'activitats a la via pública de les associacions i entitats

Web:
www.girona.cat/participacio
www.girona.cat/entitats
www.girona.cat/consultabarris

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Visor: Participació

Presentació | Voluntariat

Voluntariat

L’Ajuntament de Girona ha obert aquest nou espai al web municipal dirigit a promoure i vetllar per al desenvolupament de les accions de foment de voluntariat, de manera coordinada amb els agents socials.  

Aquesta pàgina vol donar resposta a necessitats socials estimulant la responsabilitat dels ciutadans i ciutadanes a través de les organitzacions sense ànim de lucre.
L’objectiu és facilitar informació a totes les persones interessades en el voluntariat (alhora que ajudar-les a fer que coneguin tots els llocs on poden fer de voluntaris), ajudar a les entitats amb la gestió del voluntariat, i difondre el que fan i les campanyes de captació de voluntaris.

Així, doncs, la web inclou tres apartats diferenciats. El primer apartat està dirigit als ciutadans que estiguin pensant a fer voluntariat, a on trobaran informació sobre què significa ser voluntari, com fer-se voluntari,  les diferents entitats de la ciutat que actualment realitzen activitats de voluntariat i enllaços de webs interessants sobre voluntariat.

El segon apartat està dirigit a les entitats que actualment ja realitzen activitats de voluntariat, o a les que ho volen fer en un futur. En aquest apartat podran trobar informació i recursos que els ajudin a integrar la figura del voluntariat als seus projectes, i a la gestió d’aquest voluntariat. 

El tercer apartat fa referència al voluntariat relacionat amb el COVID-19,  amb el propòsit d’atendre les persones més vulnerables amb motiu de la crisi de la COVID-19, sempre garantint la protecció de la salut i la seguretat jurídica de tothom.