Header: Voluntariat

Voluntariat

Participació i associacionisme

Participació i associacionisme

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 4a planta
17004 - GIRONA

A/e:
participacio@ajgirona.cat

Telèfon:
972 010 275
972 419 007 - Permisos d'activitats a la via pública de les associacions i entitats

Web:
www.girona.cat/participacio
www.girona.cat/entitats
www.girona.cat/consultabarris

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Visor: Voluntariat

Presentació | Voluntariat

Voluntariat

Aquest espai al web municipal de l’Ajuntament de Girona està dirigit a promoure i vetllar per al desenvolupament de les accions de foment de voluntariat, de manera coordinada amb els agents socials i a estimular la participació de la ciutadania a través de les organitzacions sense ànim de lucre.

L’objectiu és facilitar informació a totes les persones interessades en el voluntariat (alhora que ajudar-les a fer que coneguin tots els llocs on poden fer de voluntaris/àries), ajudar a les entitats amb la gestió del voluntariat, i difondre el que fan i les campanyes de captació de persones voluntàries.

Aquesta pàgina es compon de quatre apartats diferenciats. El primer apartat, l’Agenda del Voluntariat, recull les accions puntuals que les entitats organitzen i que requereixen de persones voluntàries en un període de temps concret. 

El segon apartat s’adreça a la ciutadania que estigui pensant en fer voluntariat, a on trobarà informació sobre què significa ser voluntari/ària, com fer-se voluntari/ària, les diferents entitats de la ciutat que actualment realitzen activitats de voluntariat, les demandes de voluntariat que ofereixen les entitats i enllaços de webs interessants.

El tercer apartat està dirigit a les entitats que actualment ja realitzen activitats de voluntariat, o a les que ho volen fer en un futur. En aquest apartat podran trobar informació i recursos que els ajudin a integrar la figura del voluntariat als seus projectes, i a la gestió d’aquest voluntariat. És en aquest apartat on les entitats poden donar d’alta les demandes de voluntariat perquè apareguin al web municipal.

El quart apartat se centra en la formació, molt important per al correcte desenvolupament de l’acció voluntària. S’hi pot trobar informació sobre diferents centres on trobar una àmplia oferta formativa relacionada amb el voluntariat.

Inici bàners destacats | Voluntariat