Header: Voluntariat

Voluntariat

Ruta de navegació

Demandes de voluntariat | Voluntariat

Demandes de voluntariat

 

Opcions de voluntariat de CÀRITAS | Voluntariat

Feu-vos voluntaris o voluntàries! CÀRITAS Diocesana de Girona

Opcions de voluntariat que ofereix:

Més informació: www.caritasgirona.cat - voluntariat@caritasgirona.cat

Voluntariat educatiu
Pels Serveis Socioeducatius adreçats a infants i joves

Quan es fa: Periòdicament, de 2 a 4 hores setmanals
Què necessiten: voluntariat major d’edat pels diferents serveis de la ciutat, que pugui tenir disponibilitat presencial una tarda a la setmana.
En què consisteix el voluntariat: Diverses tardes a la setmana, professionals i voluntariat de Càritas ofereixen un espai de relació, treball en valors i reforç escolar a infants i joves que necessiten suport en el seu procés d’escolarització tot involucrant, des de l’inici, la participació de les seves famílies i de l’entorn educatiu. Així, unificant espais lúdics, de treball i de relació, se'ls acompanya a desenvolupar i millorar els seus hàbits d’estudi i treball, així com les seves habilitats personals i relacionals.

Voluntariat social
Ser Gran en Dignitat

Quan es fa: Periòdicament, 1 dia a la setmana. Horari a convenir.
En què consisteix el voluntariat: Les persones grans que viuen soles o aquelles que estan ingressades en residències, però que no compten amb el suport de persones properes, han de sentir‐se escoltades, acompanyades i estimades. Amb aquest objectiu, Ser Gran en Dignitat programa visites setmanals de persones voluntàries a persones grans i organitza formacions específiques al voluntariat sobre vellesa per oferir una atenció de major qualitat.

Voluntariat social
Pels serveis d’acollida i Acompanyament

Quan es fa: Periòdicament, de 2 a 4 hores setmanals
Què necessiten: voluntariat major d’edat pels diferents serveis de la ciutat, que pugui tenir disponibilitat presencial un matí o tarda a la setmana.
En què consisteix el voluntariat: s’ofereix a les persones nouvingudes un espai que potencia el coneixement de la nostra cultura i del nostre entorn en un context de relació i convivència entre diferents cultures, amb l’objectiu de contribuir a promoure la seva acollida a la nostra societat i facilitar la seva incorporació a la ciutat.

Voluntariat social
Pels serveis de cobertura de necessitats bàsiques: roba i aliments

Quan es fa: Periòdicament, de 2 a 4 hores setmanals
Què necessiten: voluntariat pels serveis de la ciutat, que pugui tenir disponibilitat presencial un matí o tarda a la setmana.
En què consisteix el voluntariat: oferir entrega social de roba i aliments a les persones derivades en aquests serveis. Es facilita l’espai perquè la persona pugui triar el que necessita i les persones voluntàries donen suport a l’hora d’organitzar el servei, fer el triatge, recepció…, per tal de garantir un sistema d’entrega equitatiu i dignificat.

Acciona't | Voluntariat

Feu-vos voluntaris o voluntàries! ACCIONA'T

A través d’Accionat pots col·laborar de forma voluntària en les iniciatives i serveis que ofereixen les entitats del grup Plataforma Educativa, les quals, amb valors comuns dediquen els seus esforços a l'atenció de persones en situació de vulnerabilitat o risc de patir-ne en totes les seves vessants. 

El tipus de Voluntariat que Acciona't treballa és el següent:

  • Voluntariat Social – persones o grups/col·lectius que dediquen el seu temps a l’activitat voluntària
  • Voluntariat Terapèutic – persones que necessiten un espai de trobada/relació per diferents motius socials i personals, i que troben en la tasca solidària un suport per la millora de la seva qualitat de vida. 
  • Voluntariat Corporatiu – empreses amb valor social que aposten pel voluntariat dels seus professionals”

Voleu formar-ne part? Si voleu ser voluntaris/àries, només cal que us poseu en contacte amb nosaltres oficinatecnica@accionat.org

Opcions de voluntariat de ACCIONA'T | Voluntariat

Opcions de voluntariat que ofereix:

Voluntariat Nahual

Busquen voluntaris per fer acompanyament presencial de cap de setmana a les persones nouvingudes de Guatemala per fer una estada d’intercanvi que fan a Catalunya.

Quan es fa: De setembre a desembre 2021 (caps de setmana a escollir).
En què consisteix: Immersió cultural i social, acompanyar als i les joves guatemalencs a fer sortides, excursions i trobades culturals i lúdiques per tot Catalunya.
Entitat que ho demana: Fundació Utopia

Voluntariat de l'oficina tècnica de la Fundació Utopia

Voluntaris que posin el seu talent personal per fer front a la comunicació dels nostres projectes, en matèria de sensibilització entre els nostres ciutadans i treballar en l’Estratègia d’Educació pel desenvolupament.

Quan es fa: Durant tot l’any presencialment o telemàticament.
Entitat que ho demana: Fundació Utopia

Més informació del projecte.

Voluntariat per al Projecte bicicletes per l'educació

Voluntari/ària per fer tasques al Senegal amb coneixements de francès i mecànica de bicicletes.

Quan es fa: A convenir amb la persona, estada d’entre 15 dies i 1 mes.
Entitat que ho demana: Fundació Utopia.

Més informació del projecte.

Voluntariat Sapere Aude

Mentoria voluntària individual adreçada a joves de 12 a 18 anys en acolliment residencial i que estan cursant ESO o estudis postobligatoris.

Quan ho fem: De setembre a juny
En què consisteix el voluntariat: El/la voluntari/a ofereix dues hores setmanals al/la jove participant per acompanyar-lo, centrant-se en el treball escolar, donant suport acadèmic i es complementa amb la realització d’activitats d’oci i culturals.
Entitat que ho demana: Fundació Resilis.

Més informació del projecte.

Raids d'aventura

Creació interacció social i experimentar la possibilitat de ser part de l’organització d’un esdeveniment esportiu

Quan ho fem: (per determinar) Freqüència anual de trobades
En què consisteix el voluntariat: Consisteix en una competició multidisciplinària destinada a provar la capacitat de resistència, navegació i supervivència d’equips en completa autonomia, els objectius del qual són promoure el territori i la riquesa natural i, també, el turisme esportiu saludable i d’aventura de la zona.
Entitat que ho demana: Fundació Resilis.

Tallers de cuina per a joves extutelats

Busquen una persona de cuiner voluntària.

Quan ho fem: (data per determinar) durada de 3 sessions
En què consisteix el voluntariat: En donar eines als i les participants perquè millorin les seves habilitats i tècniques de cuina.
Entitat que ho demana: Fundació Resilis.

Cooperació internacional

Acompanyament a persones relacionades amb el projecte i suport a l'oficina tècnica en la recerca de fons i oportunitats.

Quan ho fem: De setembre a febrer
En què consisteix el voluntariat: En crear una transferència real de coneixements entre dues realitats molt diferents i és en aquesta transferència que comptem amb l’expertesa i voluntarietat de diverses persones implicades que participen de la rebuda i l’acompanyament d’aquesta persona durant tres mesos.
Entitat que ho demana: Fundació Resilis.

Programa de Mentoria amb persones refugiades, demandants d'asil o d'arrelament social

Els Programes de Mentoria de la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme de la Generalitat de Catalunya, són uns projectes de solidaritat envers les persones refugiades, sol·licitats d’asil o de l’arrelament social que inclou accions de mentoria i protecció amb l’objectiu d’aconseguir la seva plena integració a la societat. 

En què consisteix el voluntariat: Les persones interessades per fer aquest acompanyament voluntari, que es fa mitjançant grups d’entre 2 a 5 persones mentores, hauran de fer costat a una persona o família refugiada o sol·licitants d’arrelament social i les ajudin a assolir la plena autonomia social i labora. Les relacions de mentoria estan orientades a donar-los suport en el seu procés d’aprenentatge i consolidació de la llengua, de descoberta de l’entorn, i d’ampliació de la xarxa social, a més de la recerca de feina. Per aconseguir-ho, és important el domini de la llengua. Per això, el 82,7% dels mentors i mentores parlen una llengua estrangera a banda del català i el castellà.
Quan ho fem: Els membres dels grups de mentoria es troben setmanalment entre 2 i 4 hores durant 8 mesos, que són prorrogables a 12. 
Entitat que ho demana: Fundació Resilis.

Més informació - mentoriarefugiats8@resilis.org

Voluntariat terapèutic o inclusiu

Inserció laboral funcional a persones amb discapacitat intel·lectual.

Quan ho fem: De setembre a juny
En què consisteix el voluntariat: En elaborar un pla de treball que inclogui aquells aspectes que volen millorar o ampliar, es pacten horaris, tasques, acompanyament i suport amb l’entitat o servei on la persona realitzarà el voluntariat terapèutic o inclusiu i es signa un compromís amb aquests.
Entitat que ho demana: Fundació Astres.

Voluntariat cultural

Creació interacció social i experimentar de la mà d’algú que ofereixi els suports i informació adaptada, aspectes culturals de l’entorn més proper.

Quan ho fem: Data per determinar
En què consisteix el voluntariat: Una persona especialitzada en la difusió de la cultura i experta en diversos temes d’interès, s’ofereix en acostar el món cultural de l’entorn més proper a les persones amb discapacitat intel·lectual.
Entitat que ho demana: Fundació Astres.

Suport a persones ateses al Centre Especial de Treball (CET)

Busquem voluntaris que donin suport a la feina diària del CET.

Quan ho fem: De setembre a juny
En què consisteix el voluntariat: En donar suport a les persones del CET que tenen dificultats a l’hora de dur a terme la feina diària per diferents motius.
Entitat que ho demana: Fundació Astres.

Tasques de difusió al CET (xarxes socials)

Voluntaris amb coneixements de les diferents xarxes socials.

Quan ho fem: Durada d'1 any
En què consisteix el voluntariat: En fer visibles les activitats i feines que es duen a terme al CET
Entitat que ho demana: Fundació Astres.

Parlem

Acompanyament a persones i suport lingüístic.

Quan ho fem: De setembre a juny (un dia a la setmana)
En què consisteix el voluntariat: Es tracta d’establir parelles lingüístiques a fi que persones que tenen moltes dificultats a l’hora de comunicar-se, ho puguin fer a través d’una conversa amb una persona autòctona.
Entitat que ho demana: Fundació Astres.

Ajudeu-nos a ajudar

Acompanyament voluntari individual.

Quan ho fem: Durant tot l’any (un dia a la setmana)
En què consisteix el voluntariat: Es tracta de poder donar suport a la Treballadora Social del CET en aquelles gestions que suposen una dificultat a alguna de les persones ateses.
Entitat que ho demana: Fundació Astres.

Voluntariat per al reforç competencial bàsic lingüístic

Voluntariat per al tractament de la manca en la competència lingüística de les persones ateses en els serveis.

Quan ho fem: De setembre a juny (1-2 cops per setmana)
En què consisteix el voluntariat: En reforçar les competències lingüístiques de la persona atesa i així millorar les seves habilitats per garantir un millor aprofitament i vinculació en el programa i/o servei d’on prové.
Entitat que ho demana: Fundació Gentis.

Voluntariat per a l'acompanyament i guiatge en la comunitat

Voluntariat per al tractament de la desconeixença de les persones ateses envers la seva comunitat. 

Quan ho fem: Durant tot l’any (2-4 cops per mes)
En què consisteix el voluntariat: En descobrir i submergir la persona atesa a la comunitat que l’envolta, i així millorar les seves habilitats per garantir un millor aprofitament i vinculació en el programa i/o servei d’on prové.
Entitat que ho demana: Fundació Gentis.

Voluntariat en la immersió digital

Voluntariat per al tractament de la manca en la competència digital.

Quan ho fem: De setembre a juny (1-2 cops per setmana)
En què consisteix el voluntariat: Reforçar les competències digitals de la persona atesa i així millorar les seves habilitats per garantir un millor aprofitament i vinculació en el programa i/o servei d’on prové.
Entitat que ho demana: Fundació Gentis.

Voluntariat de suport en formacions

Voluntariat per atendre nens de les dones que venen a fer formació.

Quan ho fem: De febrer a juny. 
En què consisteix el voluntariat: Tracta de cuidar i vetllar els fills de dones migrades en situació de reagrupament amb càrregues familiars que venen a fer formacions acompanyades dels seus petits.
Entitat que ho demana: Fundació Gentis.