Header: Voluntariat

Voluntariat

Ruta de navegació

Com incorporar persones voluntàries a la vostra entitat | Voluntariat

Com incorporar persones voluntàries a la vostra entitat

Fer que les persones voluntàries formin part de la vostra entitat contribuint a desenvolupar els vostres projectes, sempre és un valor afegit per a aquesta. Si un dels vostres propòsits és començar a treballar amb persones voluntàries, a continuació us expliquem tot el que necessiteu saber.

Què entenem per voluntariat

Entenem per voluntariat el conjunt de les persones que efectuen una prestació voluntària i lliure de serveis cívics o socials, sense contraprestació econòmica, dins el marc d'una organització estable i democràtica que comporti un compromís d'actuació a favor de la societat i de la persona. Sense desmerèixer les accions informals de civisme o bon veïnatge, d’altra banda molt valuoses, el voluntariat en el seu sentit modern sols pot englobar les accions fetes sota un marc organitzat.

Què entenem per entitat de voluntariat

Entenem per entitat de voluntariat l'entitat que té per objectiu de treballar per als altres en la millora de la qualitat de vida, que és integrada majoritàriament per voluntaris i que constitueix una organització autònoma sense afany de lucre.  És necessari que aquesta condició d’entitat de voluntariat s’indiqui als estatuts de l’entitat, a on també s’hauran establert els mecanismes de participació d’aquest voluntariat amb l’entitat (Programa de voluntariat).

Aquesta definició no exclou l’existència igualment valuosa d’altres entitats no lucratives que tinguin voluntaris (entitats amb voluntariat, no de voluntariat). Totes elles són el marc on el voluntariat s’ha de desenvolupar a les societats modernes per a garantir-ne la seva autonomia i la seva capacitat de vertebració social.

Marc legal

La Llei 25/2015 del 30 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme és la que regula tots els aspectes relacionats amb els voluntaris/es de la vostra entitat, sense deixar de tenir en compte altres normatives que heu de complir segons la vostra activitat. És important que abans de començar amb els projectes de voluntariat en feu una lectura. 

Assignació de responsable de coordinació del voluntariat

Per començar a treballar, el primer que heu de fer és designar un responsable que s’encarregui d’elaborar o supervisar els projectes de voluntariat, així com també de l’acollida i el seguiment de les persones voluntàries de l’entitat. S’ha de tenir en compte que per a les persones voluntàries el responsable de coordinació del voluntariat serà el referent dins l’entitat.

Inscripció al cens d’entitats de voluntariat

És un tràmit fàcil que dota de reconeixement públic a les organitzacions de voluntariat a més d’oferir certs avantatges: Rebre del Departament de Treball, Afers socials i Famílies informació d’interès per a les entitats; poder sol·licitar ajuts via convocatòries de subvencions; poder presentar-se als Premis Voluntariat; estar vinculat amb la resta d’organitzacions de voluntariat...