Header: Sostenibilitat

Sostenibilitat

Ruta de navegació

Cens municipal d'animals de companyia

Cens municipal d'animals de companyia

Els propietaris d'animals de companyia els han d'inscriure al cens municipal, segons mana l'Ordenança municipal de control, protecció i tinença d'animals. Cal també que els identifiquin a través d'un xip que el veterinari insereix a l'animal. Estar registrat al cens caní comporta el pagament de la taxa anual de tinença. L'import el podeu trobar a les ordenances fiscals o a l'enllaç del tràmit que trobareu en aquesta pàgina.

Consulteu el document d'alta del cens caní per conèixer el que cal fer per censar els animals de companyia.

En el cas de gossos perillosos també cal sol·licitar una llicència administrativa per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos.

Recordeu que cal informar l'Ajuntament de qualsevol canvi, tant si és de propietari com de domicili de l'animal, pèrdua definitiva, robatori o mort, per poder-lo donar de baixa al cens. El termini màxim per fer aquests tràmits és de dos mesos.