Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Visor: Esports

Organització de curses, marxes populars i dels esdeveniments esportius a la via pública temporada 2021-2022 | Esports

Organització de curses, marxes populars i dels esdeveniments esportius a la via pública 

Per a la realització de curses, marxes populars i dels esdeveniments esportius a la via pública, recordem que tal com diu el punt 1 del Protocol de curses, marxes populars i dels esdeveniments esportius a la via pública: Cal presentar i entrar la instància en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona, amb un mínim de 3 mesos d’antelació a la data de l’esdeveniment. En el cas que no es respecti aquest punt, automàticament l’esdeveniment quedarà desestimat, i caldrà presentar una nova instància amb la proposta d’una nova data dins el termini i en la forma escaient.

La instància cal fer-la mitjançant la seu electrònica de la web de l’Ajuntament de Girona.

Més informació

Twiter | Esports

Agenda Inici | Esports

Agenda

 

Carrusel bàners: Esports