Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Esdeveniments esportius a la via pública | Servei Municipal d'Esports

Esdeveniments esportius a la via pública

Com sol·licitar-ho

Si esteu interessats a organitzar una activitat esportiva a la via pública, és imprescindible presentar la sol·licitud d'autorització de l'activitat al registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona, amb un mínim de 3 mesos d’antelació a la data de l’esdeveniment.

L'Ajuntament de Girona, en el termini màxim de 30 dies, es posarà en contacte amb l'organització (Policia Municipal i/o Esports) per comunicar-los la viabilitat o no de l'esdeveniment i, posteriorment, una vegada concretats tots els detalls, es farà el corresponent decret d'autorització així com la corresponent notificació.

Si a més de l'autorització es demana col·laboració municipal com pot ser la cessió de material, ajuda per fer difusió de l'activitat (agenda esportiva, Girona App...) també s'haurà d'omplir el model de sol·licitud d'autorització i col·laboració per fer una activitat.

Documents que caldrà aportar:

Normativa

És important que us llegiu el Protocol de curses, marxes populars i esdeveniments esportius a la via pública i que el tingueu en compte a l'hora d'organitzar l'esdeveniment. Protocol aprovat per la Junta de Govern Local del 28 de novembre de 2014.

Tràmit

Als enllaços següents hi trobareu la informació del tràmit i el model de sol·licitud que heu d'omplir i presentar degudament signada.