Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Natació escolar | Esports

Natació escolar. Curs 2023-2024

El termini de presentació de les sol·licituds serà de l’1 al 10 de setembre de 2023

El Programa de Natació Escolar 2022-2023 està adreçat a les escoles bressol i a les escoles d’educació infantil i primària. El centre escolar ha de presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica.

El Programa de Natació Escolar és anual, del 2 d’octubre de 2023 al 31 de maig de 2024.

Per donar facilitats al fet que els centres escolars hi participin, hi haurà la possibilitat d’escollir únicament un torn (entre 8 i 10 setmanes) o tot un curs, en funció del dia que es faci l’activitat, amb un màxim d'1 mòdul per franja horària en horari escolar. 

  • 1r torn: del 2 d’octubre al 15 de desembre de 2023
  • 2n torn: del 8 de gener al 15 de març de 2024
  • 3r torn: del 18 de març al 31 de maig de 2024
  • Període anual: del 2 d’octubre de 2023 al 31 de maig de 2024

 

Terminis:

El termini de presentació de les sol·licituds serà de l'1 al 10 de setembre de 2023. 

La setmana del 12 al 20 de setembre de 2023 cada centre escolar haurà de confirmar el mòdul mitjançant l’adreça de correu electrònic: activitatsesports@ajgirona.cat

La setmana del 21 al 27 de setembre de 2023 cada centre escolar haurà de fer arribar els llistats de les persones participants en format digital (es facilitarà un model en format excel), així com els dies previstos de festa del centre (dies de lliure disposició, dies que el grup marxa d’excursió, etc.) mitjançat l’adreça de correu electrònic: activitatsesports@ajgirona.cat

La no presentació dels llistats en el període establert donarà lloc al fet que l’activitat no s’iniciï en la data prevista. En aquest cas, les sessions perdudes no es recuperaran i el preu del mòdul es mantindrà.

Els centres i escoles participants hauran de respectar la Normativa d’ús i el Reglament del Servei de les Piscines Municipals de l’Ajuntament de Girona, aprovat per Ple, en sessió ordinària del dia 8 d’abril de 2019, per les piscines municipals de Palau i Santa Eugènia - Can Gibert del Pla.