Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Natació escolar | Esports

Natació escolar. Curs 2020-2021

El termini de presentació de les sol·licituds serà de l’1 al 10 de setembre de 2020

El Programa de Natació Escolar 2020-2021 està adreçat a les escoles bressol i a les escoles d’educació infantil i primària. El centre escolar ha de presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica.

El Programa de Natació Escolar és anual, de l'1 d’octubre de 2020 al 31 de maig de 2021.

Per donar facilitats a que els centres escolars hi participin, hi haurà la possibilitat d’escollir únicament un torn (entre 9 i 11 setmanes), en funció del dia que es faci l’activitat, amb un màxim de 3 mòduls per franja horària en horari escolar. L’opció dels torns només serà factible sempre dintre de l’horari lectiu.

  • Període anual: de l’1 d’octubre de 2020 al 31 de maig de 2021
  • 1r torn: de l’1 d’octubre al 21 de desembre de 2020
  • 2n torn: del 8 de gener al 12 de març de 2021
  • 3r torn: del 15 de març al 31 de maig de 2021

Terminis:

El termini de presentació de les sol·licituds serà de l'1 al 10 de setembre de 2020. 

La setmana del 14 al 18 de setembre de 2020 cada centre escolar haurà de confirmar els mòduls mitjançant l’adreça de correu electrònic: activitatsesports@ajgirona.cat

La setmana del 21 al 25 de setembre de 2020 cada centre escolar haurà de fer arribar els llistats de les persones participants en format digital (es facilitarà un model en format excel), així com els dies previstos de festa del centre (dies de lliure disposició, dies que el grup marxa d’excursió, etc.) mitjançat l’adreça de correu electrònic: activitatsesports@ajgirona.cat

La no presentació dels llistats en el període establert donarà lloc a que l’activitat no s’iniciï en la data prevista. En aquest cas, les sessions perdudes no es recuperaran i el preu del mòdul es mantindrà.

Avís 

Els centres i escoles participants hauran de respectar la Normativa d’ús establerta i aprovada de les piscines municipals de Palau i Santa Eugènia - Can Gibert del Pla. 

D’acord amb el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i l’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya, així com també estableix la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física ha adoptat les mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 al sector esportiu.

Atès que dins les MESURES DE SEGURETAT de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física s’estableixen les condicions generals que els diferents agents esportius han de complir per tal de garantir la seguretat i la salut de les persones tant per a la pràctica esportiva i de l’activitat física, com per l’accés i desenvolupament d’aquestes en les mateixes instal·lacions esportives, sense distinció i d’acord amb el Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya establert, caldrà seguir les instruccions, els protocols, les mesures de seguretat i d’higiene personal i prevenció davant la COVID-19.

S’informarà de les mesures i protocols abans de l’inici del programa.

A causa de la COVID-19 la programació Natació Escolar curs 2020-2021 es pot veure modificada i/o alterada.