Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Natació escolar | Esports

Natació escolar. Curs 2021-2022

El termini de presentació de les sol·licituds serà de l’1 al 10 de setembre de 2021

El Programa de Natació Escolar 2021-2022 està adreçat a les escoles bressol i a les escoles d’educació infantil i primària. El centre escolar ha de presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica.

El Programa de Natació Escolar és anual, de l'1 d’octubre de 2021 al 31 de maig de 2022.

Per donar facilitats a que els centres escolars hi participin, hi haurà la possibilitat d’escollir únicament un torn (entre 9 i 11 setmanes), en funció del dia que es faci l’activitat, amb un màxim d'1 mòdul per franja horària en horari escolar. 

  • 1r torn: de l’1 d’octubre al 22 de desembre de 2021
  • 2n torn: del 10 de gener al 13 de març de 2022
  • 3r torn: del 14 de març al 31 de maig de 2022

 

Terminis:

El termini de presentació de les sol·licituds serà de l'1 al 10 de setembre de 2021. 

La setmana del 15 al 21 de setembre de 2021 cada centre escolar haurà de confirmar el mòdul mitjançant l’adreça de correu electrònic: activitatsesports@ajgirona.cat

La setmana del 22 al 28 de setembre de 2021 cada centre escolar haurà de fer arribar els llistats de les persones participants en format digital (es facilitarà un model en format excel), així com els dies previstos de festa del centre (dies de lliure disposició, dies que el grup marxa d’excursió, etc.) mitjançat l’adreça de correu electrònic: activitatsesports@ajgirona.cat

La no presentació dels llistats en el període establert donarà lloc a que l’activitat no s’iniciï en la data prevista. En aquest cas, les sessions perdudes no es recuperaran i el preu del mòdul es mantindrà.

Els centres i escoles participants hauran de respectar la Normativa d’ús  i el Reglament del Servei de les Piscines Municipals de l’Ajuntament de Girona, aprovat per Ple, en sessió ordinària del dia 8 d’abril de 2019, per les piscines municipals de Palau i Santa Eugènia - Can Gibert del Pla.

D’acord amb els Decrets i les Resolucions actuals, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per la Covid 19, ens anirem adaptant als futurs canvis que puguin sorgir.

’informarà de les mesures i protocols actualitzats abans de l’inici del programa.

Degut a la COVID-19 la programació Natació Escolar curs 2021-2022 es pot veure modificada i/o alterada.