Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Butlletí | Esports

Subscripció al butlletí digital

El butlletí d'esports conté informació dels esdeveniments esportius més rellevants i de les activitats organitzades pel Servei Municipal d'Esports.

Formulari de subscripció

Tractament de dades personals

La subscripció a butlletins i serveis d'informació suposa el consentiment per a tractar les vostres dades personals en la tramesa d'informació. No s'utilitzaran per a finalitats diferents ni es cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi. L'Ajuntament de Girona, com a Responsable del Tractament, només els conservarà mentre la vostra subscripció sigui activa.

Podreu donar-vos de BAIXA i exercir els vostres drets (accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició i, si és el cas, portabilitat) mitjançant aquesta adreça de correu activitatsesports@ajgirona.cat. Més informació a www.girona.cat/dadespersonals.