Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Subvencions en matèria esportiva (programa B). Per al foment i promoció de l'esport escolar. Curs 2019-2020

Subvencions en matèria esportiva (programa B). Per als centres educatius per al foment i promoció de l'esport escolar. Curs 2019-2020

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció en matèria esportiva que correspon al programa B de les bases reguladores. Subvencions per al foment i promoció de l’esport escolar, adreçada als centres educatius sostinguts amb fons públics d’educació infantil, primària i secundària, així com d’educació especial i les AMPA/AFA, associacions esportives escolars i seccions esportives escolars sense ànim de lucre amb domicili social a la ciutat de Girona i vinculades als centres educatius esmentats.

El termini per justificar la totalitat de la subvenció rebuda és fins al 15 d'octubre de 2020

Justificació

La justificació de la subvenció es farà d’acord amb el nombre de mòduls sol·licitats, i s’haurà de presentar la documentació justificativa que consta a la convocatòria.

La Junta de Govern Local en sessió 05/06/2020 va acorar ampliar el termini per a la justificació de les subvencions del programa B: per al foment i promoció de l'esport escolar, curs 2019/2020, fins el 15 d'octubre de 2020. Inicialment estava previst fins al 15 de juny.

La manca de justificació en els terminis establerts produirà l’obligació de retornar les quantitats no justificades i suposarà no poder presentar-se a la convocatòria del curs següent.

Tràmit de justificació
Ampliació del termini de justificació