Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Subvencions en matèria esportiva (programa B). Per al foment i promoció de l'esport escolar. Curs 2021-2022

Subvencions en matèria esportiva (programa B). Per als centres educatius per al foment i promoció de l'esport escolar. Curs 2021-2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció en matèria esportiva que correspon al programa B de les bases reguladores. Subvencions per al foment i promoció de l’esport escolar, adreçada als centres educatius sostinguts amb fons públics d’educació infantil, primària i secundària, així com d’educació especial i les AMPA/AFA, associacions esportives escolars i seccions esportives escolars sense ànim de lucre amb domicili social a la ciutat de Girona i vinculades als centres educatius esmentats.

Bases generals reguladores de les subvencions en matèria esportiva aprovades definitivament. Pròximament es publicarà la convocatòria 2021-2022 on s'hi establirà el termini de presentació de sol·licituds.

Bases i convocatòria

Objectius:

Aquesta convocatòria té per objecte fixar els criteris per a la concessió d’una subvenció als centres escolars, associacions, entitats i fundacions, per al desenvolupament de les seves activitats esportives fora de l’horari lectiu (extraescolars) en les instal·lacions dels centres escolars de la ciutat de Girona, durant el curs 2020-2021, per tal de fomentar l’esport escolar i afavorir fonamentalment la iniciació a l’esport com un mitjà per millorar l’educació integral.

En casos excepcionals i degudament justificats s’acceptarà que aquesta activitat no es porti a terme en les instal·lacions dels centres escolars.

Destinataris:

Subvenció adreçada els centres educatius sostinguts amb fons públics d’educació infantil, primària i secundària, així com d’educació especial i les AMPA/AFA associacions de mares, pares i famílies, coordinadores d’AMPA, associacions esportives escolars, seccions esportives escolars sense ànim de lucre i fundacions vinculades als centres educatius esmentats de la ciutat de Girona.

Bases en català
Bases en castellà
Bases al BOP núm. 188 del 29-09-2021