Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Consell Municipal de l'Esport de Girona | Esports

Consell Municipal de l'Esport de Girona

El Consell Municipal de l’Esport té per objectiu servir d’òrgan consultiu i d’assessorament al govern de la ciutat i estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves entitats i associacions en la gestió dels afers relatius a l’àmbit de l’esport, a més d’oferir un espai de reflexió i d’influència ciutadana.

Funcions

Les funcions del Consell Municipal de l’Esport són, entre d’altres, les següents:

 1. Actuar com a òrgan d’informació i consulta en matèria d’ordenació i foment de l’esport, per tal de crear espais d’expressió i reflexió amplis i multisectorials que integrin les òptiques polítiques, tècniques i ciutadanes.
 2. Col·laborar en la política de foment de la pràctica esportiva i promoció de l’esport a la ciutat, en les diferents franges d’edat i vessants esportives, especialment en l’esport de base i promoure la participació de les dones en igualtat de condicions i oportunitats.
 3. Afavorir que la política esportiva de l’Ajuntament s’adeqüi als interessos dels ciutadans i les ciutadanes, amb l’objectiu de millorar la salut, la qualitat de vida i el benestar de la població.
 4. Fomentar l’enfortiment de la vida associativa en l’àmbit esportiu en totes les seves manifestacions, i consolidar la relació entre l’Ajuntament de Girona i les associacions i clubs esportius de la ciutat.
 5. Potenciar la coordinació entre les diferents institucions i agents que actuen en l’àmbit esportiu, ja siguin públics o privats.

Totes les que li encarregui el president del Consell.

Organització del consell

Els òrgans de govern del Consell Municipal de l’Esport són:

 • el Consell Plenari
 • la Presidència
 • la Vicepresidència 
 • les diverses comissions de treball que es puguin constituir

Membres del Consell Plenari

 • Presidència: Lluc Salellas i Vilar
 • Vicepresidència: Àdam Bertran Martínez - regidor d'Esports (ERC-AM)
 • Representants dels grups municipals:
  ♦ Amy Sabaly Balde (Guanyem Girona)
  ♦ Xavier Aldeguer Manté (Junts per Girona-CM)
  ♦ Angel Martínez Cervera (PSC-CP)
  ♦ Raquel Robert Rubio (ERC-AM)
  ♦ Jaume Veray Cama (PP)
  ♦ Francisco Javier Domínguez García (VOX)
 • La Secretaria del Consell serà exercida per la persona funcionària nomenada per l'Alcaldia Presidència de la Corporació.