Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Activitats fisicoesportives i aquàtiques d'hivern | Servei Municipal d'Esports

Activitats fisicoesportives i aquàtiques d'hivern. Curs 2021-2022

Preinscripcions tancades.
A partir del 17 de setembre, inscripcions directes a les activitats amb places lliures

Aquesta oferta d’activitats esportives es porta a terme als pavellons municipals, a les piscines municipals de Palau i de Sta. Eugènia - Can Gibert del Pla, a la zona esportiva de la Devesa, al Centre Cívic Barri Vell, als centres escolars Verd, Pericot i Bruguera, al CREC de Sant Daniel i al local social de Germans Sàbat -Taialà. 

Informació de les preinscripcions i condicions generals

Les preinscripcions a l’oferta municipal d’activitats esportives es faran a través del sistema d'inscripcions del web de l’Ajuntament. S’obrirà un període de preinscripció i, un cop acabat aquest període, es farà, mitjançant un sistema informàtic, un sorteig en aquelles activitats en què el nombre de preinscripcions superi les places disponibles.

Si no teniu connexió a casa, podeu anar a qualsevol dels punts d’accés públic a Internet que l’Ajuntament de Girona posa a la vostra disposició a la xarxa de centres cívics i a les biblioteques municipals.

Trobareu tota la informació sobre els passos a seguir per a formalitzar la preinscripció i assignació de places a l'enllaç que s'adjunta a continuació.

Calendari de preinscripció

  • Del 24 d’agost al 5 de setembre (ambdós dies inclosos): preinscripcions de les activitats a través del Sistema d'inscripcions del web de l’Ajuntament.
  • Divendres 17 de setembre, a les 12 h es farà pública l’assignació de places. Cal que les persones interessades consultin la resolució del sorteig.
  • Del 17 al 26 de setembre (ambdós dies inclosos): període per fer el pagament a Caixa Bank.
  • A partir del 17 de setembre: Inscripcions directes a les activitats amb places lliures. Serà en línia. Les persones interessades s’hauran d’apuntar elles mateixes.
    IMPORTANT! Les persones que estiguin en reserva, si es volen inscriure en alguna activitat amb places lliures, caldrà que primer facin efectiva la baixa de l’activitat on estiguin en reserva. No es pot estar en reserva i inscriure’s a una nova activitat.
  • Divendres 1 d’octubre: inici de les activitats fisicoesportives i aquàtiques.

Per a més informació

Pavelló Municipal Girona-Fontajau | Tel. 972 226 136 
Complex Esportiu de Palau | Tel. 972 222 155
Piscina Municipal Santa Eugènia - Can Gibert del Pla | Tel. 972 237 306
Horari d'atenció al públic de 9 a 14 h
A/e: activitatsesports@ajgirona.cat

Oferta d'Activitats fisicoesportives | Esports

Activitats fisicoesportives

Classes de l’1 d’octubre de 2021 a 22 de juny de 2022. 
Sessions de 50 minuts, excepte les sessions de tennis (en funció del grup) i les de ioga que són d’1 h i 15 minuts.

Escola de tennis per a infants i joves

Els objectius generals són desenvolupar els esquemes motors i les postures de base, les capacitats coordinatives bàsiques i les capacitats motrius per fomentar l'aprenentatge, i alhora dotar els i les participants d'uns patrons tècnics i tàctics perquè puguin gaudir de la pràctica del tennis. A les classes es treballa tant la tècnica com la tàctica, i es combina amb jocs motors de coordinació general i jocs aplicats al tennis.

Adreçat a: infants i joves de 3 a 17 anys (grups reduïts i específics en funció de l'edat i el nivell).

Escola de tennis per a adults

Treball global i específic per desenvolupar i perfeccionar les diferents tècniques específiques del tennis, introduint els efectes, els cops i els patrons tàctics bàsics.

Adreçat a: persones majors de 18 anys.

Gimnàstica integral

Des d'una perspectiva global del cos i d'una presa de consciència inicial es proposaran treballs d'estiraments específics i globals, hipopressius, exercicis aeròbics, etc. amb l'objectiu que la persona retrobi la seva elasticitat, la consciència corporal i tingui una agradable sensació de benestar.

Adreçat a: persones majors de 17 anys.

Ioga

Treballem amb postures, seqüències i respiració amb la finalitat d’enfortir el cos i guanyar flexibilitat i equilibri, i en conseqüència afavorir el benestar (físic, mental i emocional) i la relaxació, i millorar la postura corporal i el to. Les diferents tècniques emprades inclouen el treball abdominal i del sòl pelvià i la connexió entre les diferents parts del cos a través de les cadenes musculars. Fem servir diferents suports (blocs, cinturons, cadires, cordes), per arribar més enllà o aprofundir en la comprensió de la postura.

Adreçat a: persones a partir de 17 anys (grups específics per a adults i per a gent gran).

Activitat física de manteniment

Es fan exercicis localitzats d'alta, mitjana i baixa intensitat utilitzant material divers. Els objectius són mantenir i millorar la condició física, així com la coordinació, la flexibilitat i la força.

Adreçat a: persones de 17 a 64 anys.

Pilates

Mètode que treballa la consciència postural i la respiració, entre altres tècniques. Els objectius generals són enfortir i equilibrar tota la musculatura, reforçar els músculs febles i allargar els que s’hagin escurçat, per aconseguir l'equilibri muscular.

Adreçat a: persones de 17 a 64 anys.

Condicionament físic, to i GAC

L’objectiu principal és mantenir i millorar la condició física, la coordinació, la flexibilitat i la força en tota la musculatura del cos, combinat amb un treball localitzat de glutis, abdominals i cames (GAC). Activitat progressiva, que anirà de baixa a mitjana/alta intensitat amb el suport de material (peses, pilotes, bandes elàstiques...) per ajudar i/o experimentar altres potències i angles musculars. Activitat amb suport musical.

Adreçat a: persones de 17 a 64 anys.

Aerotò

És una variant de les classes d'aeròbic. És una combinació de treball aeròbic amb treball de tonificació (s’hi utilitza material divers: peses, pilotes de fitnes, etc.), amb suport musical. La millora de la resistència cardiorespiratòria s'aconsegueix mitjançant exercicis aeròbics i coreografies d'alt, mitjà i baix impacte. El treball de tonificació busca millorar la força muscular i modelar el cos mitjançant exercicis localitzats.

Adreçat a: persones de 17 a 64 anys.

Entrenament funcional

Realització d’exercicis (majoritàriament amb el propi cos) a alta intensitat combinats amb descansos actius o passius breus. L’alta intensitat de l’exercici accelera el metabolisme i permet que es continuïn cremant calories, fins i tot després d’haver acabat la sessió. Recomanat per a persones amb un nivell d’entrenament mitjà/alt.

Adreçat a: persones de 17 a 64 anys.

Gimnàstica dolça

La gimnàstica dolça ofereix la possibilitat de moure el cos d'una manera sana i efectiva. A les classes es combinen exercicis de tonificació, resistència, equilibri i flexibilitat. L'objectiu d'aquests exercicis és conservar i millorar la condició física, la qualitat de vida i mantenir-se més actius, tot afavorint les relacions socials.

Adreçat a: persones majors de 65 anys.

Oferta d'Activitats aquàtiques | Esports

Activitats aquàtiques

Cursets de nadons: sessions de 30 minuts
Cursets de natació: sessions de 45 minuts
Activitat aquàtica: sessions de 50 minuts

Activitat aquàtica prepart (per a embarassades)*

L’objectiu és preparar la dona per al part, aprofitant els beneficis de l’aigua (ingravidesa, flotabilitat...) i treballant de forma global i harmònica tot el cos, la relaxació i la respiració.

Adreçat a: dones embarassades a partir de les 16 setmanes de gestació. Cal tenir domini del medi aquàtic.

* És obligatori que cada embarassada, a l’inici del curset, porti un certificat mèdic conforme té l’autorització per poder fer l’activitat. Cursets per sessions.

Activitat aquàtica per a nadons

Els objectius principals són afavorir el desenvolupament integral del nadó (afectiu, cognitiu i psicomotor) i la comunicació afectiva entre la unitat familiar i el nadó, entre d’altres.

Adreçat a: nadons de 6 a 36 mesos, acompanyats d’una persona major de 18 anys (grups específics en funció de l’edat). Cursets per sessions.

Familiarització amb el medi aquàtic per a infants de 3 a 5 anys

La familiarització és el procés d’adaptació al medi aquàtic, on l’alumnat experimentarà sensacions totalment diferents de les del medi terrestre, que l’ajudaran a tenir confiança en l’aigua utilitzant el joc com a eix central.

Adreçat a: infants de 3 a 5 anys (grups específics en funció de l’edat).

Iniciació al medi aquàtic per a infants de 6 a 10 anys

És la continuació del curs de familiarització amb el medi aquàtic. L’objectiu principal del curs és aconseguir l’autonomia dins l’aigua treballant la respiració, la flotació, els desplaçaments i els salts.

Adreçat a: infants de 6 a 10 anys (grups específics en funció de l’edat).

Perfeccionament al medi aquàtic per a infants de 6 a 10 anys

És la continuació del curs d’iniciació al medi aquàtic. Per fer aquest curs és imprescindible saber nedar sense material auxiliar (braçals, bombolleta, etc.). L’objectiu principal és dominar el medi aquàtic per poder-s’hi desenvolupar amb control i comoditat.
Es treballaran la propulsió, la flotació, la respiració, els desplaçaments i els salts.

Adreçat a: infants de 6 a 10 anys (grups específics en funció de l’edat).

Escola aquàtica per a joves d’11 a 13 anys

Es tracta d’una introducció esportiva, sense deixar de banda l’aspecte lúdic de l’aigua, els objectius de la qual són conèixer les diferents especialitats esportives en el medi aquàtic (waterpolo, natació, sincronitzada, salvament, socorrisme...) i iniciar-se en la tècnica dels diferents estils de natació (crol, esquena i braça) així com en els viratges.

Adreçat a: joves d’11 a 13 anys (grups específics en funció de l’edat).

Escola aquàtica per a joves de 14 a 17 anys

Es tracta de la continuació del curs de l’escola aquàtica d’11 a 13 anys. L’objectiu d’aquest curs és perfeccionar els quatre estils (crol, braça, esquena i papallona) i els viratges. L’alumnat s’introduirà en les diferents modalitats de l’estil de la natació i coneixerà diferents mètodes d’entrenament aquàtic.

Adreçat a: joves de 14 a 17 anys (grups específics en funció de l’edat).

Activitat aquàtica per a infants amb necessitats especials (psíquica i/o sensorial)

L'objectiu d'aquestes sessions serà específic per a cada nen/a. Des d’aprendre a seguir les pautes del monitor/a, a interaccionar i adquirir les habilitats necessàries dins el medi aquàtic, fins a integrar-se en el grup, sempre amb un monitor/a de suport.

Adreçat a: infants de 3 a 10 anys (grups específics en funció de l’edat).
En el cas d’obtenir plaça, abans de l'inici del curs, es farà una entrevista amb la família per recollir informació/documentació d’orientacions i contraindicacions.

Cursos per a adults i gent gran

Curs d’iniciació

l’objectiu és assumir l’autonomia a l’aigua i familiaritzar-se amb la tècnica d’estils.

Adreçat a: persones a partir de 18 anys. Grups específics en funció de l’edat.

Curs intermedi

Els objectius són millorar la tècnica d’estils de natació.

Adreçat a: persones de 18 a 64 anys.
IMPORTANT! És imprescindible saber nedar i tenir domini del medi aquàtic per poder fer el curs.

Curs de perfeccionament

l'objectiu principal és aprofundir en els aspectes tècnics dels diferents estils, com ara les fases aèries i aquàtiques, les cadències de les batudes i la millora hidrodinàmica.

Adreçat a: persones de 18 a 64 anys.
IMPORTANT! És imprescindible saber nedar i tenir domini del medi aquàtic per poder fer el curs.

Clínic de natació

Activitat per a esportistes interessats/ades a millorar la tècnica de la natació per participar en proves esportives com el triatló, l’aquatló, etc.

Adreçat a: persones de 18 a 64 anys.
IMPORTANT! És imprescindible tenir un bon domini del medi aquàtic per poder fer el curs.

Aiguafitnes

Exercicis aeròbics, coreografies, circuits i exercicis analítics amb suport musical.
Exercicis de mitjana i alta intensitat. Els objectius són millorar el sistema cardiovascular i treballar la musculatura de tot el cos mitjançant el medi aquàtic.

Adreçat a: persones de 17 a 64 anys.

Activitat aquàtica terapèutica

Destinada a persones amb patologies relacionades amb l’esquena, amb l’objectiu de millorar i reduir els problemes que se’n deriven. Es treballarà per tonificar la musculatura i per corregir el desequilibri postural, entre altres.

Adreçat a: persones de 18 a 64 anys.
IMPORTANT! És imprescindible saber nedar per poder fer el curs.

Hidrogimnàstica

Els objectius principals són mantenir i millorar la condició física mitjançant exercicis en el medi aquàtic adients a les característiques d’aquest col·lectiu tot afavorint les relacions socials. Cal tenir domini del medi aquàtic perquè a la piscina de Palau l’activitat es fa al vas gran (piscina profunda). A la piscina de Santa Eugènia – Can Gibert del Pla l’activitat es porta a terme al vas petit. Exercicis de baixa i mitjana intensitat.

Adreçat a: persones majors de 65 anys.