Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Activitats fisicoesportives i aquàtiques d'hivern | Servei Municipal d'Esports

Activitats fisicoesportives i aquàtiques d'hivern. Curs 2022-2023

Consulta tota la programació d'activitats fisicoesportives i aquàtiques:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llibret de l'oferta d'activitats. Curs 2022-2023 Cartell de l'oferta d'activitats. Curs 2022-23 Inscripcions Formulari de baixa d'una activitat

 

Per a més informació

Pavelló Municipal Girona-Fontajau | Tel. 972 226 136 
Complex Esportiu de Palau | Tel. 972 222 155
Piscina Municipal Santa Eugènia - Can Gibert del Pla | Tel. 972 237 306
Horari d'atenció al públic de 9 a 14 h
A/e: activitatsesports@ajgirona.cat

  Oferta d'Activitats aquàtiques | Esports

  Activitats aquàtiques

  Classes de l’1 d’octubre de 2022 al 22 de juny del 2023.
  Cursets de nadons: sessions de 30 minuts
  Cursets de natació: sessions de 45 minuts
  Activitat aquàtica: sessions de 50 minuts

  Activitat aquàtica prepart (per a embarassades)*

  L’objectiu és preparar la dona per al part, aprofitant els beneficis de l’aigua (ingravidesa, flotabilitat...) i treballant de forma global i harmònica tot el cos, la relaxació i la respiració.

  Adreçat a: dones embarassades a partir de les 16 setmanes de gestació. Cal tenir domini del medi aquàtic.

  * És obligatori que cada embarassada, a l’inici del curset, porti un certificat mèdic conforme té l’autorització per poder fer l’activitat. Cursets per sessions.

  Activitat aquàtica per a nadons

  Els objectius principals són afavorir el desenvolupament integral del nadó (afectiu, cognitiu i psicomotor) i la comunicació afectiva entre la unitat familiar i el nadó, entre d’altres.

  Adreçat a: nadons de 6 a 36 mesos, acompanyats d’una persona major de 18 anys (grups específics en funció de l’edat). Cursets per sessions.

  Familiarització amb el medi aquàtic per a infants de 3 a 5 anys

  La familiarització és el procés d’adaptació al medi aquàtic, on l’alumnat experimentarà sensacions totalment diferents de les del medi terrestre, que l’ajudaran a tenir confiança en l’aigua utilitzant el joc com a eix central.

  Adreçat a: infants de 3 a 5 anys (grups específics en funció de l’edat).

  Iniciació al medi aquàtic per a infants de 6 a 10 anys

  És la continuació del curs de familiarització amb el medi aquàtic. L’objectiu principal del curs és aconseguir l’autonomia dins l’aigua treballant la respiració, la flotació, els desplaçaments i els salts.

  Adreçat a: infants de 6 a 10 anys (grups específics en funció de l’edat).

  Perfeccionament al medi aquàtic per a infants de 6 a 10 anys

  És la continuació del curs d’iniciació al medi aquàtic. Per fer aquest curs és imprescindible saber nedar sense material auxiliar (braçals, bombolleta, etc.). L’objectiu principal és dominar el medi aquàtic per poder-s’hi desenvolupar amb control i comoditat.
  Es treballaran la propulsió, la flotació, la respiració, els desplaçaments i els salts.

  Adreçat a: infants de 6 a 10 anys (grups específics en funció de l’edat).

  Escola aquàtica per a joves d’11 a 13 anys

  Es tracta d’una introducció esportiva, sense deixar de banda l’aspecte lúdic de l’aigua, els objectius de la qual són conèixer les diferents especialitats esportives en el medi aquàtic (waterpolo, natació, sincronitzada, salvament, socorrisme...) i iniciar-se en la tècnica dels diferents estils de natació (crol, esquena i braça) així com en els viratges.

  Adreçat a: joves d’11 a 13 anys (grups específics en funció de l’edat).

  Escola aquàtica per a joves de 14 a 17 anys

  Es tracta de la continuació del curs de l’escola aquàtica d’11 a 13 anys. L’objectiu d’aquest curs és perfeccionar els quatre estils (crol, braça, esquena i papallona) i els viratges. L’alumnat s’introduirà en les diferents modalitats de l’estil de la natació i coneixerà diferents mètodes d’entrenament aquàtic.

  Adreçat a: joves de 14 a 17 anys (grups específics en funció de l’edat).

  IMPORTANT! Si no es respecta l’edat (en qualsevol de les activitats) es donarà de baixa la persona inscrita automàticament. En cap cas es garanteix una plaça en un altre curs. 
  Només s’acceptarà mainada amb necessitats especials a les places reservades com a tals, atès que són grups amb reforç de monitors/ores. 

  Activitat aquàtica per a infants amb necessitats especials (psíquica i/o sensorial)

  L'objectiu d'aquestes sessions serà específic per a cada nen/a. Des d’aprendre a seguir les pautes del monitor/a, a interaccionar i adquirir les habilitats necessàries dins el medi aquàtic, fins a integrar-se en el grup, sempre amb un monitor/a de suport.

  Adreçat a: infants de 3 a 10 anys (grups específics en funció de l’edat).

  En el cas d’obtenir plaça, abans de l’inici del curs, es farà una entrevista amb la família per recollir informació/documentació d’orientacions i contraindicacions per saber com treballar i valorar la patologia de l’infant, i si requereix un tècnic/a de suport per a ell sol o podem atendre alguna altra mainada més. Les famílies seran les responsables d’informar-nos si el nen/nena presenta alguna necessitat específica, per tal de poder ajudar-lo i orientar-lo. Si es creu necessari es podrà fer una prova en el medi aquàtic.

  Cursos per a adults i gent gran

  Curs d’iniciació

  L’objectiu és assumir l’autonomia a l’aigua i familiaritzar-se amb la tècnica d’estils.

  Adreçat a: persones a partir de 18 anys. Grups específics en funció de l’edat.

  Curs intermedi

  Els objectius són millorar la tècnica d’estils de natació.

  Adreçat a: persones de 18 a 64 anys.
  IMPORTANT! És imprescindible saber nedar i tenir domini del medi aquàtic per poder fer el curs. Si no es compleixen aquests requisits es donarà de baixa la persona inscrita automàticament. En cap cas es garanteix una plaça en un altre curs.

  Curs de perfeccionament

  L'objectiu principal és aprofundir en els aspectes tècnics dels diferents estils, com ara les fases aèries i aquàtiques, les cadències de les batudes i la millora hidrodinàmica.

  Adreçat a: persones de 18 a 64 anys.
  IMPORTANT! És imprescindible saber nedar i tenir domini del medi aquàtic per poder fer el curs. Si no es compleixen aquests requisits es donarà de baixa la persona inscrita automàticament. En cap cas es garanteix una plaça en un altre curs. 

  Clínic de natació

  Nova sessió a les 7 del matí a la Piscina de Santa Eugènia – Can Gibert del Pla! 
  Activitat per a esportistes interessats/ades a millorar la tècnica de la natació per participar en proves esportives com el triatló, l’aquatló, etc.

  Adreçat a: persones de 18 a 64 anys.
  IMPORTANT! És imprescindible tenir un bon domini del medi aquàtic per poder fer el curs. Si no es compleix aquest requisit es donarà de baixa la persona inscrita automàticament. En cap cas es garanteix una plaça en un altre curs. 

  Fitnes aquàtic

  Exercicis aeròbics, coreografies, circuits i exercicis analítics amb suport musical.
  Exercicis de mitjana i alta intensitat. Els objectius són millorar el sistema cardiovascular i treballar la musculatura de tot el cos mitjançant el medi aquàtic.

  Adreçat a: persones de 17 a 64 anys.

  Activitat aquàtica terapèutica

  Destinada a persones amb patologies relacionades amb l’esquena, amb l’objectiu de millorar i reduir els problemes que se’n deriven. Es treballarà per tonificar la musculatura i per corregir el desequilibri postural, entre altres.

  Adreçat a: persones de 18 a 64 anys.
  IMPORTANT! És imprescindible saber nedar per poder fer el curs. Si no es compleix aquest requisit es donarà de baixa la persona inscrita automàticament. En cap cas es garanteix una plaça en un altre curs. 

  Hidrogimnàstica

  Els objectius principals són mantenir i millorar la condició física mitjançant exercicis en el medi aquàtic adients a les característiques d’aquest col·lectiu tot afavorint les relacions socials. Cal tenir domini del medi aquàtic perquè a la piscina de Palau l’activitat es fa al vas gran (piscina profunda). A la piscina de Santa Eugènia – Can Gibert del Pla l’activitat es porta a terme al vas petit. Exercicis de baixa i mitjana intensitat.

  Adreçat a: persones majors de 65 anys.

  Activitat aquàtica mobilitzada* 

  Amb un treball terapèutic es busca millorar les capacitats físiques bàsiques (resistència, força, etc.) així com les capacitats perceptivomotrius. Es fa un treball d’adhesió a l’exercici dins el medi aquàtic, tot explicant els beneficis que comporta i la importància de l’exercici, per gaudir d’una bona qualitat de vida i prevenir probables patologies associades. 

  Adreçat a: persones de qualsevol edat i grau de discapacitat física. 

  Cursos d’octubre a maig.
  * Les persones usuàries han de tenir (i presentar) el certificat de discapacitat que atorga l’ICASS. Per fer la inscripció i/o qualsevol consulta relativa a l’activitat caldrà posar-se en contacte amb la Federació Esportiva Catalana de Persones amb Discapacitat Física.
  A/e: girona@esportadaptat.cat; telèfon de contacte: 606 028 889.

  Natació adaptada* 

  Es treballa la flotació, la respiració, la relaxa¬ció, la resistència, la força muscular, l’equilibri aquàtic, els desplaçaments, així com els dife¬rents estils de natació. Aquesta activitat física en el medi aquàtic es pot fer com a hàbit de vida saludable. 

  Adreçat a: persones de qualsevol edat i grau de discapacitat física. 

  Cursos d’octubre a maig.
  * Les persones usuàries han de tenir (i presentar) el certificat de discapacitat que atorga l’ICASS. Per fer la inscripció i/o qualsevol consulta relativa a l’activitat caldrà posar-se en contacte amb la Federació Esportiva Catalana de Persones amb Discapacitat Física.
  A/e: girona@esportadaptat.cat; telèfon de contacte: 606 028 889.

  Oferta d'Activitats fisicoesportives | Esports

  Activitats fisicoesportives

  Classes de l’1 d’octubre de 2022 al 22 de juny de 2023 
  Sessions de 50 minuts, excepte les sessions de tenis (en funció del grup) i les de ioga que són d’1 h i 15 minuts. Les sessions d’escola de skateboarding són d’1 h i 30 minuts. 

  Escola de tenis per a infants i joves

  Els objectius generals són desenvolupar els esquemes motors i les postures de base, les capacitats coordinatives bàsiques i les capacitats motrius per fomentar l'aprenentatge, i alhora dotar els i les participants d'uns patrons tècnics i tàctics perquè puguin gaudir de la pràctica del tenis. A les classes es treballa tant la tècnica com la tàctica, i es combina amb jocs motors de coordinació general i jocs aplicats al tenis.

  Adreçat a: infants i joves de 3 a 17 anys (grups reduïts i específics en funció de l'edat i el nivell).

  Cartell de l'oferta de tenis. Curs 2022-23

  Escola de tenis per a adults

  Treball global i específic per desenvolupar i perfeccionar les diferents tècniques específiques del tenis, introduint els efectes, els cops i els patrons tàctics bàsics.

  Adreçat a: persones majors de 18 anys.

  Cartell de l'oferta de tenis. Curs 2022-23

  Gimnàstica integral

  Des d'una perspectiva global del cos i d'una presa de consciència inicial es proposaran treballs d'estiraments específics i globals, hipopressius, exercicis aeròbics, etc. amb l'objectiu que la persona retrobi la seva elasticitat, la consciència corporal i tingui una agradable sensació de benestar.

  Adreçat a: persones majors de 17 anys.

  Ioga

  Treballem amb postures, seqüències i respiració amb la finalitat d’enfortir el cos i guanyar flexibilitat i equilibri, i en conseqüència afavorir el benestar (físic, mental i emocional) i la relaxació, i millorar la postura corporal i el to. Les diferents tècniques emprades inclouen el treball abdominal i del sòl pelvià i la connexió entre les diferents parts del cos a través de les cadenes musculars. Fem servir diferents suports (blocs, cinturons, cadires, cordes), per arribar més enllà o aprofundir en la comprensió de la postura.

  Adreçat a: persones a partir de 17 anys (grups específics per a adults i per a gent gran).

  Activitat física de manteniment

  Es fan exercicis localitzats d'alta, mitjana i baixa intensitat utilitzant material divers. Els objectius són mantenir i millorar la condició física, així com la coordinació, la flexibilitat i la força.

  Adreçat a: persones de 17 a 64 anys.

  Pilates

  Mètode que treballa la consciència postural i la respiració, entre altres tècniques. Els objectius generals són enfortir i equilibrar tota la musculatura, reforçar els músculs febles i allargar els que s’hagin escurçat, per aconseguir l'equilibri muscular.

  Adreçat a: persones de 17 a 64 anys.

  Condicionament físic, to i GAC

  L’objectiu principal és mantenir i millorar la condició física, la coordinació, la flexibilitat i la força en tota la musculatura del cos, combinat amb un treball localitzat de glutis, abdominals i cames (GAC). Activitat progressiva, que anirà de baixa a mitjana/alta intensitat amb el suport de material (peses, pilotes, bandes elàstiques...) per ajudar i/o experimentar altres potències i angles musculars. Activitat amb suport musical.

  Adreçat a: persones de 17 a 64 anys.

  Gimnàstica dolça

  La gimnàstica dolça ofereix la possibilitat de moure el cos d'una manera sana i efectiva. A les classes es combinen exercicis de tonificació, resistència, equilibri i flexibilitat. L'objectiu d'aquests exercicis és conservar i millorar la condició física, la qualitat de vida i mantenir-se més actius, tot afavorint les relacions socials.

  Adreçat a: persones majors de 65 anys.

  Escola de skateboarding 

  L’activitat es durà a terme de forma segura, aprenent a respectar el material i els companys. A les sessions intentarem aconseguir certa independència amb l’skate i millorar aspectes com l’equilibri, la força i la concentració, serà sempre un treball d’autosuperació. Buscarem que els usuaris/àries de l’activitat millorin i dominin alguns trucs.

  Adreçat a: infants i joves de 8 a 17 anys (dos grups en funció del nivell).

  Cartell de l'oferta de skateboarding. Curs 2022-23