Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Activitats físicoesportives i aquàtiques d'hivern | Servei Municipal d'Esports

Activitats físicoesportives i aquàtiques d'hivern. Curs 2020-2021

Inscripcions a les activitats amb places lliures

Aquesta oferta d’activitats esportives es porta a terme en els pavellons municipals de Palau i Fontajau, i a la nova sala d’activitats dirigides de la piscina de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla, a les instal·lacions esportives dels centres escolars Verd, Bruguera i CEE Font de l'Abella, al Centre Cívic Barri Vell – Mercadal, al CREC de Sant Daniel, al local social de Germans-Sàbat Taialà i a la Zona Esportiva Municipal La Devesa; i les piscines municipals de Palau i Santa Eugènia – Can Gibert del Pla.

Protocol COVID-19

Normativa i recomanacions que les persones inscrites a les activitats físicoesportives i aquàtiques d'hivern del curs 2020-2021 han de seguir

Inscripcions a les activitats amb places lliures

Un cop puguem reprendre les activitats fisicoesportives i aquàtiques es podran fer inscripcions en les activitats amb places lliures. Caldrà posar-se en contacte amb nosaltres:

Horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 9 a 14 h

COMUNICAT:

Última actualització: 29-03-2021

A partir de la RESOLUCIÓ SLT/716/2021, de 12 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya us informem:

 • Activitats Fisicoesportives: estan permeses les activitats grupals en espais tancats, sempre que es respecti el límit d'aforament al 30%. Així des del dimecres 3 de març, les activitats fisicoesportives per adults i gent gran es realitzen de forma presencial.
  Les activitats del CEE Font de l'Abella a partir del 6 d'abril es portaran a terme de forma presencial (en el seu horari habitual) en un espai a l'exterior i dintre del recinte del centre.

  El monitoratge i les persones inscrites han de seguir amb el protocol de mesures COVID19 que es portaven a terme (presa de temperatura, neteja del material, ventilació dels espais, etc.) en el qual afegim la necessitat de realització de l'activitat amb mascareta. Els vestidors continuen tancats.
 • Activitats aquàtiques: el decret permet l'aforament de les piscines fins al 50%.
  Estem estudiant la viabilitat, si podem iniciar les activitats aquàtiques (a partir del 6 d'abril i fins al 22 de juny) o si pel contrari les hem d'anul·lar definitivament, a causa de les restriccions d'aforament del vas de la piscina (el seu aforament que condicionen la disponibilitat d'espai), l'aforament dels vestidors, etc.

En el cas que les puguem iniciar, a les persones inscrites els hi farem la devolució de l'import proporcional de les sessions no realitzades.

En el cas de l'anul·lació, es tornarà l'import íntegre abonat. En qualsevol dels casos us enviarem un correu amb les instruccions a seguir.

Us animem que ens seguiu a les xarxes socials per tal d'estar informats puntualment Twitter @esports_gi i Facebook https://www.facebook.com/esports.girona.

Gràcies per la comprensió i per la vostra confiança.

Informació de les preinscripcions i condicions generals de participació

Les preinscripcions a l’oferta municipal d’activitats esportives es faran a través del web de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/inscripcions). S’obrirà un període de preinscripció i, un cop acabat aquest període, es farà, mitjançant un sistema informàtic, un sorteig en aquelles activitats en què el nombre de preinscripcions superi les places disponibles.  

Passos a seguir per formalitzar la preinscripció i assignació de places

 1. Cal entrar al web del Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Girona www.girona.cat/inscripcions, del 26 d’agost al 6 de setembre (ambdós inclosos). No cal fer la preinscripció el primer dia a primera hora; mentre s’hagi fet dins el període assenyalat ja n’hi ha prou, ja que l’ordre de preinscripció no dona cap mena de privilegi. En el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles es farà un sorteig.
 2. Un cop accediu al web del Servei Municipal d’Esports heu de registrar-vos amb un usuari i una contrasenya, que us permetrà accedir a les activitats. Amb un registre us podeu inscriure vosaltres i també inscriure els familiars directes (parella, fill/a, pare i/o mare) en les diverses activitats que s’ofereixen. Si ja esteu registrats/ades, caldrà que poseu el vostre correu electrònic (usuari) i la vostra contrasenya.
 3. Seguidament cal omplir les dades de la persona que vol fer l’activitat i escollir l’activitat. Podeu triar-ne una altra (en total dues), per ordre de preferència, per si no obteniu plaça a la primera que heu escollit. El sorteig es farà sempre entre les preinscripcions de la primera opció. Si un cop fet aquest sorteig, no s’obté plaça a la primera activitat escollida, el programa informàtic buscarà si queden places lliures en la segona opció. Si tampoc hi ha places lliures, es queda com a reserva de la primera opció.
ATENCIÓ! si una mateixa persona vol inscriure’s a dues activitats diferents (per exemple aquafitness i ioga), caldrà que faci dues preinscripcions diferents.
 1. Cal que ompliu el formulari amb totes les dades que es demanen (la manca d’alguna d’aquestes informacions pot invalidar la preinscripció).
 2. Durant el període de preinscripció, amb el vostre usuari i contrasenya podreu anul·lar la preinscripció.
IMPORTANT! si heu de fer un canvi en una preinscripció, cal anul·lar-la i fer-ne una de nova. Les persones inscrites són les responsables en última instància de comprovar que la preinscripció s’hagi fet correctament.
 1. En cas que es detectin duplicitats de preinscripcions, només es donarà com a vàlida la darrera presentada i les anteriors no es tindran en consideració ni computaran.
 2. Finalitzat el període de preinscripció, per a aquelles activitats en què la demanda superi l’oferta de places disponibles, es farà un sorteig mitjançant un sistema informàtic aleatori.
 3. Per gaudir de la preferència com a abonat/ada* i ** al Servei Municipal d’Esports, cal haver-se donat d’alta abans de l’1 de març de 2020 (les persones que s’hi hagin abonat a partir de l’1/03/2020 no tindran prioritat). Si es compleix aquest requisit d’antiguitat, a l’hora de fer el sorteig es donarà prioritat segons l’ordre següent:
  1. Haver fet un curs de familiarització amb el medi aquàtic de 3 anys (detallat al punt i).
  2. Ser abonats/ades a les piscines municipals i estar empadronats/ades a Girona.
  3. Estar empadronats/ades a Girona i no ser abonats/ades a les piscines municipals.
  4. Ser abonats/ades a les piscines municipals i no estar empadronats/ades a Girona.
  5. Aquells casos que no compleixen cap dels requisits dels quatre punts anteriors.

   *Aquesta preferència no s’aplica en els “passi de Palau”, ni en els abonaments de les piscines d’estiu de la Zona Esportiva de la Devesa.
   ** Els infants menors de 3 anys que vulguin fer una activitat i no tinguin carnet d’abonat/ada caldrà que es donin d’alta. Els infants de 3 anys que no estiguin inclosos en el carnet familiar no gaudiran del descompte com a abonat/ada. Per a qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb el Servei d’Esports abans de fer la preinscripció. 
   Per als cursos amb necessitats especials es mantindran les prioritats en el sorteig segons el punt anterior, h. 
 4. El fet d’haver estat inscrit/a en alguna activitat els anys anteriors no dona prioritat en el sorteig. Excepte per als nens/es de 4 anys, que tindran prioritat si durant el curs 2019-2020 (d’octubre de 2019 a maig de 2020) han fet un curs de familiarització amb el medi aquàtic de 3 anys. Els cursets fets durant els mesos d’estiu no comptabilitzen per a la prioritat.
 5. El 15 de setembre les persones interessades hauran de consultar la resolució de places mitjançant la pàgina web del sistema d’inscripcions amb el nom d’usuari i contrasenya al web www.girona.cat/inscripcions. Per aquest motiu és important tenir el correu electrònic actiu.
IMPORTANT! el Servei Municipal d’Esports no informarà personalment a ningú sobre el resultat del sorteig. Cada persona inscrita té l’obligació de consultar-lo.
 1. Un cop assignades les places, el 15 de setembre es generarà la carta de pagament (codi de barres), per fer el pagament de l’activitat. Caldrà que les persones interessades entrin en el sistema d’inscripcions per fer el pagament en línia i/o es descarreguin el full de pagament. El període per fer el pagament a La Caixa és del 15 al 22 de setembre (ambdós dies inclosos). En cas que el pagament de l’activitat no es faci en aquest període establert, es perdrà la plaça automàticament. 
  Es podrà fraccionar el pagament en dues vegades: primera fracció (60% del total des del 15 al 22 de setembre) i 2a fracció (40% restant des del 16 al 22 de novembre), excepte els cursets trimestrals d’activitat aquàtica per a nadons i prepart, i els cursets de gent gran d’un dia a la setmana.

Renúncia d'una plaça assignada

En el cas que hàgiu obtingut una plaça i vulgueu renunciar-hi, caldrà que ho notifiqueu per escrit amb un mínim de 4 dies d’antelació a l’inici de l’activitat al Servei Municipal d’Esports (mitjançant el formulari de baixa) per donar així l’opció a les reserves per ocupar la plaça vacant.

IMPORTANT! En el cas que s’hagi efectuat el pagament de la inscripció, l’import només es retornarà en casos degudament justificats.


Si no teniu connexió a casa, podeu anar a qualsevol dels punts d’accés públic a Internet que l’Ajuntament de Girona posa a la vostra disposició:

 • Biblioteca Ernest Lluch
 • Biblioteca Salvador Allende
 • Biblioteca Antònia Adroher
 • Biblioteca Just M. Casero
 • Biblioteca Carles Rahola
 • Sala de lectura de Girona Centre (Casa de Cultura)


Fe d’errates del llibret d'oferta d'activitats:

Al llibret de l’oferta d’activitats fisicoesportives i aquàtiques 2020-2021 hem esmenat tres errades que hi havia. En el document pdf penjat al web la informació és la correcta. En el llibret en paper no s’ha pogut corregir i per tant la informació que surt no és la correcta. Així la informació correcta és: Curs Natació Iniciació per a adults (A28) divendres de 15.10 a 16.00 h. Clínic de natació per a adults (A31) dimarts de 20.00 a 20.50 h. Gimnàstica dolça (F26) dimarts i dijous de 10.05 a 10.55 h.


COMUNICAT DE CANVI D’UBICACIÓ DE LES ACTIVITATS DIRIGIDES DE L’ESCOLA PERICOT AL GIMNÀS DE CEE FONT DE L’ABELLA

Informem, abans que es procedeixi a la realització del sorteig i la posterior assignació de places, que l'oferta d'activitats dirigides que havíem programat a l'escola Pericot no la podrem portar a terme en aquest espai per indisponibilitat del gimnàs. Aquest nou espai l'havíem ofert com a alternativa a la programació que durant els cursos anteriors portàvem a terme al gimnàs de l'escola Pla, i que aquest any a causa de la crisi sanitària per la COVID-19 serà utilitzat com a aula.

Amb l’objectiu de continuar oferint activitats esportives al barri, hem treballat per buscar un nou espai. Així, volem comunicar que les activitats les realitzarem al gimnàs de l’escola CEE Font de l’Abella (avinguda de Montilivi, 100, 17003 Girona) amb els mateixos horaris i dies.

Si per a qualsevol raó, les persones preinscrites volen fer un canvi d’activitat, cal que es posin en contacte amb nosaltres, abans del 14 de setembre per poder fer el canvi en la seva preinscripció abans de la realització del sorteig.

Gràcies per la vostra confiança i haver fet la preinscripció en l’oferta esportiva del Servei Municipal d’Esports.
Disculpeu les molèsties que us hem pogut ocasionar i desitgem seguir comptant amb vosaltres.