Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Subvencions en matèria esportiva (programa C). Per a esdeveniments esportius 2020

Subvencions en matèria esportiva (programa C). Per a esdeveniments esportius a la ciutat 2020

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció en matèria esportiva que correspon al programa C de les bases reguladores.
C.1. Subvencions per a l’organització d’esdeveniments esportius amb impacte econòmic i turístic per la ciutat.
C.2. Subvencions per a l’organització d’esdeveniments esportius puntuals relacionats amb les activitats físiques i de l’esport.

Termini de justificació: 28 de febrer de 2021

Justificació

La finalització del termini de justificació de les actuacions subvencionades serà el 28 de febrer del 2021.

Els beneficiaris hauran de presentar la justificació, en model normalitzat, segons la documentació establerta a l’ordenança de subvencions de l’Ajuntament de Girona.

Tràmit de justificació