Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Bonificació de la quota anual d’abonats/des a les piscines municipals

Bonificació de la quota anual d’abonats/des a les piscines municipals

Bonificació de la quota anual d’abonats/ades a les piscines municipals per a persones amb pocs recursos econòmics que també requereixin d’una necessitat terapèutica.

Condicions

  • Es podrà sol·licitar durant tot l’any
  • Permetrà l’accés a les piscines de Palau i Santa Eugènia-Can Gibert del Pla
  • Bonificació individual, no familiar

Reducció de les quotes anuals d'abonats/ades a les piscines municipals per les persones amb pocs recursos econòmics que també requereixin d'un certificat mèdic que especifiqui una necessitat terapèutica.

Les persones interessades en gaudir de la bonificació d'accés a les piscines municipals de Girona cal que presentin:

  1. Sol·licitud al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Girona
  2. Justificants dels ingressos de la unitat familiar sempre i quant no superin el barem
  3. Certificat mèdic

Tota la informació la trobareu als enllaços següents.