Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Proxy Portlet

Baixa com abonat/ada a les piscines municipals

La vostra sol·licitud de baixa es farà efectiva a final d'any sempre que s'hagi comunicat abans del 31 de desembre del mateix any. Les sol·licituds realitzades a partir de l'1 de gener, seran efectives al 31 de desembre del mateix any.

Els camps marcats amb són obligatoris:

Dades de la persona titular

Comunico al Servei Municipal d'Esports voler causar baixa com abonat/ada de les piscines municipals per un o varis dels següents motius:

La consulta realitzada a través d'aquest formulari suposa el consentiment per a tractar les vostres dades personals per a la seva resolució. No s'utilitzaran per a finalitats diferents ni se cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi.L'Ajuntament de Girona, com a Responsable del Tractament, només els conservarà el temps indispensable per a la correcta gestió. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició i, si és el cas, portabilitat mitjançant sol·licitud adreçada o presentada al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004-Girona) o Seu electrònica de l'Ajuntament de Girona.Més informació a www.girona.cat/dadespersonals.