Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Pla Estratègic de l'Esport | Esports

Pla Estratègic de l'Esport

Mapa d'Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM)

En data 15/01/2018 es va aprovar per Ple el Pla Estratègic de l'Esport Local i el Mapa d'Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi (MIEM) 2018-2028.

El Pla estratègic de l'esport local de Girona estableix un total de 43 actuacions per desenvolupar a la ciutat fins el 2028, incloses dins de cinc línies estratègiques: redefinició i dinamització de l'esport escolar, consolidació d'un parc d'equipaments esportius de qualitat, optimització dels espais i recursos esportius existents, adaptació i potenciació dels espais al medi natural i urbà per a la pràctica d'activitat física i potenciació de la col·laboració pública i privada.

Per al desenvolupament del Pla estratègic de l'esport local de la ciutat, es van establir tres fases per al desenvolupament del total d'actuacions.