Header: Centres cívics

Xarxa de centres cívics

Ruta de navegació

Suport i assessorament en informàtica i noves tecnologies. Projecte In | Xarxa de centres cívics

Suport i assessorament en informàtica i noves tecnologies

Projecte IN

La Xarxa de Centres Cívics té a disposició el Servei d’Assessorament i Alfabetització digital adreçat a tota la ciutadania amb necessitats d’acompanyament digital i tecnològic amb l’objectiu de disminuir l’impacte de la fractura digital.

El projecte IN es duu a terme als diferents centres cívics de la ciutat de Girona oferint dos serveis diferenciats:

  • Aula d’informàtica i dinamització informàtica 
    L’aula d’informàtica es duu a terme als diferents centres i cada un s’adapta a les diferents necessitats detectades i a les demandes que la població faci arribar amb el format de cursos, monogràfics i espais particulars de dinamització.
  • Servei de suport als tràmits telemàtics
    Suport que s’ofereix pels tràmits dels Serveis Bàsics d’Atenció Social.
    De totes maneres també us podran acompanyar i donar suport presencial per fer tràmits digitals en relació amb recursos, prestacions i serveis d'altres administracions.

L'objectiu és capacitar a la ciutadania en l’ús de les tecnologies, afavorint un major control i domini de les principals eines que existeixen, per això s'anirà diversificant i incrementant la formació en alfabetització digital.

Durada del servei:

De gener a juny del 2023

Com m’hi puc inscriure?

Contactant amb el centre cívic de referència (adreces i contacte).