Header: Centres cívics

Xarxa de centres cívics

Ruta de navegació

Registre de documents | Xarxa de centres cívics

Registre de documents

L'Oficina d'Assistència en Materia de Registre (OAMR), ara a cada barri... amb tot allò que fins ara es podia fer només a l'Ajuntament. Es tracta de la desconcentració dels serveis centrals a fi de millorar-ne l'accés a la ciutadania.

L'oficina s'ha descentralitzat i ara ofereix el servei d’informació, atenció ciutadana, padró municipal i el de registre de documents als diferents centres cívics de la ciutat de Girona.