Header: Centres cívics

Xarxa de centres cívics

Fitxa - Xarxa de centres cívics

Xarxa de Centres Cívics

Horari d'obertura:
De dilluns a divendres de 9 a 22 h.
Dissabte de 10 a 14 i de 16 a 20 h.
Agost tancat.

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de
9 a 13 i de 16 a 20 h.
Dissabte de 10 a 13 h.
Agost tancat.

Juny, juliol i setembre
l'horari d'atenció al públic pot variar.

Els horaris poden ser modificats segons necessitats dels centres cívics.

A/e:
 xccivics@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/ccivics

Xarxes: Centres cívics

Ruta de navegació

Sol·licitud d'ús | Xarxa de centres cívics

Sol·licitud d'ús de les instal·lacions

La Xarxa de Centres Cívics posa a disposició diferents espais amb la voluntat de fomentar la participació d'entitats i organitzacions sense ànim de lucre i de tota la ciutadania en el desenvolupament de la ciutat i en el desplegament de programes, projectes, assajos, serveis i activitats que la fan possible.

També posa a disposició els seus espais a les entitats i associacions de Girona perquè puguin disposar d'una seu social.

Procediment de sol·licitud d'ús

PAS 1

 • ACTIVITAT PUNTUAL:
  En el cas que una entitat o associació desitgi sol·licitar un espai per realitzar-hi una activitat puntual, haurà de trucar en primer lloc al centre cívic corresponent per tal de poder consultar prèviament la disponibilitat d’espai o sala.
 • ESPAI DE TEMPS PERLLONGAT - SEU SOCIAL:
  Quan la sol·licitud es refereixi a la utilització del centre cívic per a un espai de temps perllongat i a la condició de seu social de l'entitat, l'autorització estarà subjecte a l'acceptació i el compliment de les condicions d'ús del propi centre cívic.
  En funció del tipus d’entitat i de les activitats a realitzar, s’aplicaran, si s’escau, els preus públics vigents previstos a les ordenances municipals.

PAS 2

En cas d’haver-hi disponibilitat d’espai ja es podrà tramitar la instància.

 • PERSONES JURÍDIQUES:
  Es presentarà la sol·licitud electrònicament a través de l'e-registre de la seu electrònica
  Les entitats o associacions estan obligades a presentar-ho electrònicament, segona la Llei 39/2015.
  Caldrà fer el registre amb un certificat electrònic per a entitats (instruccions de com obtenir-lo).
 • PERSONES FÍSIQUES:
  Les persones físiques poden presentar-ho al registre general d'entrada de documents de forma presencial. Es troba a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre i al seu web podeu consultar les adreces i horaris de l'OAMR.