Header: Centres cívics

Xarxa de centres cívics

Ruta de navegació

Recursos educatius | Xarxa de centres cívics

Recursos educatius

El programa de Recursos Educatius, gestionat pel servei municipal La Caseta-Serveis Educatius, és una concreció de la voluntat de la ciutat de Girona com a Ciutat Educadora i, per tant, en la idea de la corresponsabilitat social en l'Educació. La ciutat és una font d'educació per ella mateixa, filosofia que segueix la Carta de Ciutats Educadores.

La Xarxa de centres cívics participa del servei de recursos educatius adreçat al conjunt de les escoles de la ciutat, escoles bressol, escoles de primària i secundària. La proposta que oferim parteix de l’objectiu de donar a conèixer els diferents equipaments cívics i les activitats que s’impulsen al conjunt de la comunitat educativa.