Header: Centres cívics

Xarxa de centres cívics

Ruta de navegació

Cursos i tallers | Centres cívics

Cursos i tallers

2020-2021

Aquest any posem fil a l'Agulla amb més de 700 cursos organitzats per un gran nombre d'associacions de la nostra ciutat.

Us presentem l’oferta de cursos i tallers 2020-2021. Més de 700 cursos organitzats per un gran nombre d’associacions diverses que treballen per oferir cada any el llibret de la Xarxa de centres cívics.

Inscripcions

De l'1 al 15 de setembre va ser el període de preinscripció i el sorteig de places va ser el 17 de setembre de 2020.

Un cop acabat aquest període, en els cursos amb places lliures es trucarà els preinscrits en reserva per l'ordre establert per sorteig.

En les activitats en les quals després del sorteig quedin places lliures, s’ampliarà el període d’inscripcions fins al dia abans de començar el curs.

Per a fer la preinscripció cal entrar al sistema d'inscripcions de l’Ajuntament de Girona www.girona.cat/inscripcions i entrar amb el vostre usuari i contrasenya. També podeu obtenir tota la informació adreçant-vos al centre cívic de referència.

Protocol COVID-19

La Xarxa de centres cívics, i seguint les principals recomanacions del PROCICAT, hem adoptat diferents mesures de prevenció per fer fornt a la COVID-19

Normativa i recomanacions

A tall de resum, les principals mesures d’accés als equipaments cívics i socials a la ciutat de Girona són:

  • Cal respectar i seguir les normes d’accés i les mesures d’higiene indicades
  • No accedir amb símptomes COVID-19 (febre, tos, diarrea, dificultat al respirar, mocs...).
  • Si s’escau, cal prendre’s la temperatura abans de sortir de casa
  • És obligatori l’ús de mascareta
  • És obligatori netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar i al sortir de l’equipament
  • Cal limitar l’ús dels ascensors a una ocupació màxima d’una persona.
  • Cal mantenir la distància de seguretat 1,5 m per persona
  • Seguir en tot moment les indicacions del personal del centre cívic