Header: Centres cívics

Xarxa de centres cívics

Ruta de navegació

Cursos i tallers | Centres cívics

Cursos i tallers

Sorteig de places - Dijous 17 de setembre

Ja podeu consultar el resultat del sorteig de places de l'oferta de cursos i tallers 2020-2021 de la Xarxa de centres cívics de Girona a través de girona.cat/inscripcions.

 

 

 

 

Protocol COVID-19

La Xarxa de centres cívics, i seguint les principals recomanacions del PROCICAT, hem adoptat diferents mesures de prevenció per fer fornt a la COVID-19

Normativa i recomanacions

A tall de resum, les principals mesures d’accés als equipaments cívics i socials a la ciutat de Girona són:

  • Cal respectar i seguir les normes d’accés i les mesures d’higiene indicades
  • No accedir amb símptomes COVID-19 (febre, tos, diarrea, dificultat al respirar, mocs...).
  • Si s’escau, cal prendre’s la temperatura abans de sortir de casa
  • És obligatori l’ús de mascareta
  • És obligatori netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar i al sortir de l’equipament
  • Cal limitar l’ús dels ascensors a una ocupació màxima d’una persona.
  • Cal mantenir la distància de seguretat 1,5 m per persona
  • Seguir en tot moment les indicacions del personal del centre cívic

Agenda Tota | Cursos i tallers | Centres cívics

Agenda de cursos i tallers