Header: Centres cívics

Xarxa de centres cívics

Ruta de navegació

Atenció social | Xarxa de centres cívics

Atenció social

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. Atenen els ciutadans i ciutadanes de forma personalitzada i treballen en els entorns i col·lectius de forma comunitària. Es despleguen a partir d’accions i projectes amb l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la inclusió de les persones en els seus entorns, i la cohesió dels barris. S'organitzen territorialment i estan dotats d'equips multidisciplinaris orientats a l'atenció individual, familiar i col·lectiva.

L'objecte principal és promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir amb persones, famílies i grups socials. Ofereixen atenció, orientació i assessorament sobre tots els serveis i prestacions als quals es pot accedir. També poden promoure mesures d'inserció social i laboral, i de prevenció i atenció a maltractaments. Tramiten les prestacions econòmiques d'urgència social, les prestacions econòmiques d'àmbit municipal, i les altres que els siguin atribuïdes.

Igualment treballen en xarxa amb les entitats i associacions de la seva zona en projectes conjunts relacionats amb l'atenció social. Així treballen per a la prevenció del risc d'exclusió i el foment de la cohesió social.

Estan ubicats en els centres cívics de la ciutat i cal adreçar-se al que correspongui a la zona on es resideix, demanant cita prèvia.