Header: Centres cívics

Xarxa de centres cívics

Xarxes: Centres cívics

Fitxa - Xarxa de centres cívics

Xarxa de Centres Cívics

Horari d'obertura:
De dilluns a divendres de 9 a 22 h.
Dissabte de 10 a 14 i de 16 a 20 h.
Agost tancat.

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de
9 a 13 i de 16 a 20 h.
Dissabte de 10 a 13 h.
Agost tancat.

Juny, juliol i setembre
l'horari d'atenció al públic pot variar.

Els horaris poden ser modificats segons necessitats dels centres cívics.

A/e:
 xccivics@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/ccivics

Ruta de navegació

Atenció social | Xarxa de centres cívics

Atenció social

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. Atenen els ciutadans i ciutadanes de forma personalitzada i treballen en els entorns i col·lectius de forma comunitària. Es despleguen a partir d’accions i projectes amb l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la inclusió de les persones en els seus entorns, i la cohesió dels barris. S'organitzen territorialment i estan dotats d'equips multidisciplinaris orientats a l'atenció individual, familiar i col·lectiva.

L'objecte principal és promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir amb persones, famílies i grups socials. Ofereixen atenció, orientació i assessorament sobre tots els serveis i prestacions als quals es pot accedir. També poden promoure mesures d'inserció social i laboral, i de prevenció i atenció a maltractaments. Tramiten les prestacions econòmiques d'urgència social, les prestacions econòmiques d'àmbit municipal, i les altres que els siguin atribuïdes.

Igualment treballen en xarxa amb les entitats i associacions de la seva zona en projectes conjunts relacionats amb l'atenció social. Així treballen per a la prevenció del risc d'exclusió i el foment de la cohesió social.

Estan ubicats en els centres cívics de la ciutat i cal adreçar-se al que correspongui a la zona on es resideix, demanant cita prèvia.

Serveis Bàsics d'Atenció Social (SBAS) | Drets Socials

Serveis Bàsics d'Atenció Social (SBAS)

Centre Social Barri Vell:
C. Cort Reial, 7 - 17004 GIRONA
Tel. 972 213 788

Centre Social de Palau-Montilivi:
C. Saragossa, 27 - 17002 GIRONA
Tel. 972 487 596

Centre Social Pont Major:
C. Pont Major, 67-73 - 17007 GIRONA
Tel. 972 219 602 

Centre Social Santa Eugènia:
C. Santa Eugènia, 146 - 17006 GIRONA
Tel. 972 013 894 

Centre Social Sant Narcís:
Pl. Assumpció, 27 - 17005 GIRONA
Tel. 972 000 323

Centre Social Taialà:
C. Can Sunyer, 46 - 17007 GIRONA
Tel. 972 414 581

Centre Social Vila-roja:
Camp de la Plana, 13 - 17004 GIRONA
 Tel. 972 213 603