Header: Centres cívics

Xarxa de centres cívics

Fitxa - Xarxa de centres cívics

Xarxa de Centres Cívics

Horari d'obertura:
De dilluns a divendres de 9 a 22 h.
Dissabte de 10 a 14 i de 16 a 20 h.
Agost tancat.

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de
9 a 13 i de 16 a 20 h.
Dissabte de 10 a 13 h.
Agost tancat.

Juny, juliol i setembre
l'horari d'atenció al públic pot variar.

Els horaris poden ser modificats segons necessitats dels centres cívics.

A/e:
 xccivics@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/ccivics

Xarxes: Centres cívics

Ruta de navegació

Objectius | Centres cívics

Objectius

La Xarxa de Centres Cívics pretén contribuir a la cohesió social i a la promoció de col·lectius i individus, mitjançant la cultura, la participació i les relacions socials.

Facilitar i promoure l’accés i l’expressió cultural

 • Oferir i acollir activitats i serveis per a públics de totes les edats.
 • Proporcionar les eines i els recursos necessaris perquè tota la ciutadania pugui accedir a la cultura.
 • Aportar recursos i generar processos que promoguin la demanda cultural.
 • Oferir una gamma àmplia d’activitats formatives que proporcionin experiències significatives, aprenentatges i relacions.
 • Promoure escenaris d’expressió individual i col·lectiva.
 • Promoure una cultura del pensament, dels valors ètics, de la sensibilitat i la crítica.

Fomentar la vida associativa i la participació ciutadana

 • Fer de la programació una intervenció que fomenti la participació i l’expressió ciutadana.
 • Oferir espais dinàmics de relació, solidaritat i participació ciutadana.
 • Acollir i donar suport de qualitat a l’associacionisme.
 • Garantir la màxima pluralitat en l’accés i l’ús dels centres per part de les entitats.
 • Afavorir canals i espais, identificant necessitats, persones i grups motor, que facilitin la creació de noves entitats.
 • Promoure el compromís de la ciutadania individualment i col·lectivament en els mecanismes de gestió i programació del centre.
 • Promoure i regular la delegació de responsabilitats i la participació de les associacions i grups en el centre. Utilització d’espais, organització d’activitats pròpies i participació en la programació del centre.
 • Oferir escenaris, processos i oportunitats de participació individual i col·lectiva.

Generar processos d’interacció social i d’identificació col·lectiva

 • Generar formes organitzatives diverses, vinculades a les noves necessitats, demandes i propostes del territori i la població.
 • Crear vincles i relacions de confiança amb persones significatives, organitzacions i serveis de la comunitat i promoure interacció entre elles.
 • Crear i promoure escenaris de participació i interacció vinculats a explicitar, promoure i defensar la identificació col·lectiva.
 • Acompanyar i promoure la vertebració de recursos institucionals i comunitaris en el territori en la dimensió cultural, social i formativa. 

Articular barri i ciutat: en la dimensió cultural, participativa i de relacions socials

 • Integrar la programació en l'oferta i la demanda del barri i la ciutat.
 • Construir una lectura de la ciutat a partir de l’experiència, el coneixement i les interaccions de cada centre cívic.
 • Acompanyar i promoure la vertebració de recursos institucionals i comunitaris de la ciutat en la dimensió cultural, social i formativa.
 • Promoure la relació i l’intercanvi entre associacions del barri i altres de la resta de la ciutat.
 • Promocionar el patrimoni cultural, artístic i ambiental del barri i fomentar el seu coneixement i divulgació a diferents nivells.
 • Projectar el centre cívic cap a la ciutat.