Header: Centres cívics

Xarxa de centres cívics

Ruta de navegació

Casals de gent gran | Xarxa de centres cívics

Casals de gent gran

 • Casal de la gent gran del Barri Vell - Mercadal
  Situat a l’Espai Cívic Mercadal
  Pl. Jordi de Sant Jordi, 1 bxs – 17001 Girona
  Telèfon: 972 419 051
  A/e: aggmercadal@gmail.com
  Per a més informació podeu dirigir-vos al Centre Cívic Barri Vell – Mercadal
 • Casal de Gent Gran de Santa Eugènia
  Pl. Leonor Joher, 3
  Telèfon: 972 010 272
  Per a més informació i inscripcions podeu dirigir-vos al Centre Cívic de Santa Eugènia
 • Casal de Gent Gran de Can Gibert del Pla 
  Carrer del Taga, 4 – 17005 Girona
  Telèfon: 972 239 539
  Per a més informació i inscripcions podeu dirigir-vos al Centre Cívic de Santa Eugènia
 • Casal de la Gent Gran de Taialà
  Carrer de la Modeguera Gran, 1 – 17007 Girona
  Telèfon: 972 227 627
  Horari d'informació i atenció: dilluns i dimecres de 16.30 a 18.30 hores
  Per a més informació i inscripcions podeu dirigir-vos al Centre Cívic Ter 
 • Casal de gent gran Onyar - Vila-Roja
  Situat al Centre Cívic Onyar
  Carrer de la Plana, 13 – 17004 Girona
  Telèfon: 972 213 603
  Per a més informació podeu dirigir-vos al Centre Cívic Onyar
 • Casal de Gent Gran del Pont Major
  Situat al Centre Cívic Pont Major
  Carrer Pont Major 67-73 – 17007 Girona
  Telèfon: 972 205 244
  Per a més informació podeu dirigir-vos al Centre Cívic Pont Major
 • Casal de Gent Gran de Sant Narcís
  Situat al Centre Cívic Sant Narcís
  Plaça Assumpció 26-27 – 17005 Girona
  Telèfon: 972 237 063
  Horari d’informació i d’atenció: dilluns dimecres i divendres de 17h a 19h.
  Per a més informació i inscripcions podeu dirigir-vos al Centre Cívic Sant Narcís
 • Casal de Gent Gran de Sant Daniel
  Situat al Local Social de Sant Daniel
  Carrer de les Monges, 18 – 17007 Girona
  Telèfon: 972 206 649
  Per a més informació podeu dirigir-vos al Centre Cívic Barri Vell – Mercadal
 • Casal de Gent Gran de Pedret
  Situat al Centre Cívic Pedret
  Carrer Pedret, 152-156 – 17007 Girona
  Per a més informació podeu dirigir-vos al Centre Cívic Pedret

Servei d’Atenció a la Gent Gran i Persones Dependents | Drets Socials

Servei d'Atenció a la Gent Gran i Persones Dependents (SAGGID)

Des del SAGGID es gestionen els serveis d’atenció domiciliària de la ciutat i s’atenen totes les persones que estan reconegudes com a dependents. Inclou els serveis:

a) Serveis d’Atenció a Domicili (SAD)

Els serveis d’atenció a domicili s’adrecen a persones que, per raó d’edat, dependència o discapacitat, tenen limitada la seva autonomia per dur a terme les activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària.

Cal adreçar-se al servei bàsic d’atenció social de referència perquè es pugui valorar quin és el servei més adequat a les necessitats de cada persona: servei d’atenció personal, servei de cura de la llar, servei de teleassistència, àpats a domicili i assessorament i préstecs d’ajuts tècnics.

b) Servei d’Atenció a les Persones amb Dependència

Un equip format per professionals del treball social coneix i valora les situacions de les persones que han estat reconegudes com a dependents segons el que estableix la Llei de la dependència i estableix i fa seguiment del Pla Individual d’Atenció adequat per a cada persona.  

Servei d’Atenció a la Gent Gran i Persones Dependents | Drets Socials

Servei d'Atenció a la Gent Gran i Persones Dependents (SAGGID)

Adreça:
Pl. de Leonor Joher, 3
17006 GIRONA

Telèfons:
Atenció a la gent gran i la dependència
972 227 814

Consell Municipal de la Gent Gran
972 419 404 
972 227 814

A/e:
cmgg@ajgirona.cat

Horari:
De dilluns a divendres de 8 a 15 h.

Web:
www.girona.cat/gentgran