Header: Gent Gran i Dependència (SAGGID)

Servei d'Atenció a la Gent Gran i Dependència
(SAGGID)

Ruta de navegació

Visor: Gent Gran i Dependència (SAGGID)

Serveis | Servei d'Atenció a la Gent Gran i Dependència (SAGGID)

Servei d'Atenció a la Gent Gran i Dependència (SAGGID)

El SAGGID és el servei de referència de la ciutat de Girona encarregat de gestionar els serveis d’atenció domiciliària de la ciutat i on s’atenen totes les persones que tenen reconegut algun grau de dependència. Inclou els següents serveis:

 

 

Servei d’Atenció a la Gent Gran i Persones Dependents | Drets Socials

Servei d'Atenció a la Gent Gran i Persones Dependents (SAGGID)

Adreça:
Pl. de Leonor Joher, 3
17006 GIRONA

Telèfons:
Atenció a la gent gran i la dependència
972 227 814

Consell Municipal de la Gent Gran
972 419 404 
972 227 814

A/e:
cmgg@ajgirona.cat

Horari:
De dilluns a divendres de 8 a 15 h.

Web:
www.girona.cat/gentgran