Header: Gent Gran

Gent Gran

Ruta de navegació

Sessions plenàries del Consell Municipal de la Gent Gran | SAGGID

Actes i sessions del Consell Municipal de la Gent Gran

Sessions plenàries del CMGG

El Plenari del Consell Municipal de la Gent Gran es reuneix una vegada a l’any. La convocatòria amb l’ordre del dia s’envia per correu ordinari a tots els membres i el primer punt sempre és l’aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Sessions Comissió de la Gent Gran i Ciutat | SAGGID

Comissió “Diada de la Gent Gran” (actes) | Gent Gran SAGGID