Header: Gent Gran

Gent Gran

Ruta de navegació

Recursos per a la gent gran | Gent Gran SAGGID

Recursos per a la gent gran

La participació de la ciutadania és un eix clau en el desenvolupament de la ciutat. Els centres cívics actuen de dinamitzadors de la participació però també es busca la intervenció ciutadana en la configuració de projectes que dissenyen el futur del territori i en la gestió del dia a dia de la ciutat, com és el Consell Municipal de la gent gran, que s’obra a la participació a través de grups de treballs específics.