Header: Gent Gran

Gent Gran

Ruta de navegació

Servei d'ajuts tècnics | Gent Gran i Dependència (SAGGID)

Servei d'ajuts tècnics

Els ajuts  tècnics són estris, aparells o senzillament adaptacions d’objectes domèstics que faciliten la realització de les activitats quotidianes a les persones amb manca d’autonomia.

Aquest servei també disposa de l’assessorament tècnic gratuït de la figura professional de teràpia ocupacional per valorar les adaptacions personals que requereix la persona i les adaptacions i accessibilitat al domicili.

  • Objecte
    Fomentar el coneixement de les ajudes tècniques en els domicilis de les persones amb dependència i facilitar l’accés d’aquests tipus d’ajudes a les persones amb manca d’autonomia personal i als seus cuidadors.
  • Funcions
    Facilitar la realització de les activitats quotidianes, donar suport als cuidadors en les tasques d’atenció i cura de les persones dependents i prevenir possibles riscos de salut de les persones amb dependència i als seus cuidadors (caigudes, mals d’esquena per a les mobilitzacions...).
  • Destinataris
    Persones empadronades a Girona, preferentment usuaris del SAD i amb reconeixement de dependència.