Header: Gent Gran

Servei d'Atenció a la Gent Gran i Dependència
(SAGGID)

Transport adaptat | Servei d'Atenció a la Gent Gran i Dependència (SAGGID)

Transport adaptat

Posar a l’abast de les persones amb dependència, que tenen reconegut el barem de mobilitat i/o acompanyant, i de les persones amb dependència diagnosticades amb demència, el transport adaptat per assistir als centres especialitzats d’atenció diürna o centres ocupacionals.