Header: Gent Gran

Gent Gran

Ruta de navegació

Servei de teleassistència | Gent Gran i Dependència (SAGGID)

Servei de teleassistència

972 001 050

Constitueix una modalitat del servei d'atenció domiciliària el qual, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d'emergència, donar una resposta rapida a aquestes situacions i garantir la comunicació permanent de la persona amb l'exterior. Aquest servei es presta mitjançant el suport d'un equip de professionals i de les tecnologies més adequades, en concret, Teleassistència i telealarma.

  • Objectiu
    Al igual que el servei d’ajuda a domicili, el servei de Teleassistència pretén promoure una millor qualitat de vida de les persones usuàries, potenciant la seva autonomia personal i unes condicions adients de convivència en el seu propi entorn familiar i sociocomunitari.
  • Funcions
    Proporcionar un contacte permanent amb l'exterior i accés als serveis de la comunitat. Donar resposta de forma immediata en cas d'emergència. Donar seguretat i suport a la persona usuària i a la família. Evitar o retardar la institucionalització
  • Destinataris
    Persones empadronades a Girona en situació de risc social i/o dependència.