Header: Gent Gran

Servei d'Atenció a la Gent Gran i Dependència
(SAGGID)

Ruta de navegació

Participació i recursos per la ciutadania | Servei d'Atenció a la Gent Gran i Dependència SAGGID

Participació i recursos per a la ciutadania

La participació de la ciutadania és un eix clau en el desenvolupament de la ciutat. Els centres cívics actuen de dinamitzadors de la participació però també es busca la intervenció ciutadana en la configuració de projectes que dissenyen el futur del territori i en la gestió del dia a dia de la ciutat, com és el Consell Municipal de la gent gran, que s’obra a la participació a través de grups de treballs específics.