Header: Gent Gran

Gent Gran

Ruta de navegació

Persones amb discapacitats diverses | Gent Gran i Dependència (SAGGID)

Persones amb discapacitats diverses

Qualsevol actuació en l'àmbit de les persones amb discapacitat ha de perseguir l'objectiu que tota persona desitja i anhela, que és assolir la seva autonomia personal i participació efectiva en societat.

Aquest concepte d'autonomia personal ens ha de portar a entendre la discapacitat com a diversitat, tant per la persona implicada com pel seu entorn. Cal veure a la persona en tota la seva dimensió, en les seves potencialitats i no només en les seves carències. Així es reconeix també que les persones amb discapacitat assumeixen la responsabilitat de la seva pròpia vida i no es conformen en ser beneficiàries de les decisions que prenen altres, és a dir, lluitar per assolir el grau de ciutadans i ciutadanes amb plenitud de drets i deures.