Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Ruta de navegació

Mobilitat reduïda | Mobilitat i Via Pública

Mobilitat reduïda

Targetes d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda

Els titulars de targetes d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda expedides per l'Administració poden estacionar a les places reservades per a ells.

La targeta s'ha d'exhibir a la part frontal del parabrisa. Si a prop de la destinació del conductor no hi ha cap classe de zona reservada, es permet l'estacionament en aquells llocs on menys es destorbi la circulació.

Informació relacionada

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de divendres 15 de maig, es va publicar la RESOLUCIÓ TSF/1022/2020, d'11 de maig, per la qual es prorroga la vigència de les targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat i la de les targetes d'aparcament de transport col·lectiu.

Amb aquesta resolució es prorroga la validesa de les targetes d’aparcament de qualsevol modalitat que hagin caducat en el període comprès entre l’1 de març de 2020 i la data de finalització de l’estat d’alarma, fins un any després de la finalització d’aquest estat i les seves successives pròrrogues.

Tot i la pròrroga de la vigència de les targetes d’aparcament, les persones titulars tenen l'obligació de sol·licitar-ne la renovació a l'Ajuntament corresponent quan hagi finalitzat l'estat d'alarma esmentat.