Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Ruta de navegació

Mobilitat reduïda | Mobilitat i Via Pública

Mobilitat reduïda

Targetes d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda

Els titulars de targetes d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda expedides per l'Administració poden estacionar a les places reservades per a ells.

La targeta s'ha d'exhibir a la part frontal del parabrisa. Si a prop de la destinació del conductor no hi ha cap classe de zona reservada, es permet l'estacionament en aquells llocs on menys es destorbi la circulació.

Informació relacionada

Novetat a l'hora d'aparcar!

D’acord amb l’apartat 2 de l’article 21 de l’Ordenança municipal de circulació de Girona, entrada en vigor el 24 de novembre de 2020, els vehicles que transportin a una persona titular d’una targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda expedida per l’Administració, de modalitats titular conductor/a, no conductor/a i també targetes col·lectives, poden estacionar fins a 60 minuts a les zones de càrrega i descàrrega de Girona si exhibeixen, a part de la targeta d’estacionament original i vigent, un disc horari en el qual es reflecteixi l’hora que s’ha començat a ocupar la zona reservada.