Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Ruta de navegació

Informes de les intensitats mitjanes diàries de trànsit (IMD) | Mobilitat i Via Pública

Informes de les intensitats mitjanes diàries de trànsit (IMD) a Girona

Gràfic de l'evolució de les intensitats mitjanes mensuals a Girona durant els anys 2018, 2019, 2020 i 2021

Informes trimestrals de les intensitats mitjanes diàries de trànsit (IMD) de la xarxa viària actual de la ciutat de Girona.

Les dades les recullen uns detectors localitzats a diferents punts de la ciutat que realitzen el control dels vehicles i proporcionen les dades del volum de trànsit (mitjana diària de vehicles, IMD) als carrers de Girona amb més intensitat circulatòria.