Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Ruta de navegació

Intensitat del trànsit (IMD) | Mobilitat i Via Pública

Intensitat del trànsit

Vehicles a motor

Gràfic de l'evolució de les intensitats mitjanes mensuals a Girona del 2018 al 2023

Les dades les recullen uns detectors localitzats a diferents punts de la ciutat que realitzen el control dels vehicles i proporcionen les dades del volum de trànsit (mitjana diària de vehicles, IMD) als carrers de Girona amb més intensitat circulatòria.

Informes de les intensitats mitjanes diàries de trànsit (IMD) a Girona

Bicicletes i patinets

A Girona hi ha instal·lats dos comptadors de vehicles de mobilitat personal, bicicletes i altres cicles al carril bici del carrer Santa Eugènia,15 i al carril bici del pont de la Barca.

Els comptadors recullen dades des del novembre de l’any 2021.