Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Ruta de navegació

Velocitat 30 km/h | Mobilitat i Via Pública

A Girona reduïm la velocitat a 30km/h

A partir de l’11 de maig de 2021

En aplicació de l’article 50 del Reglament General de Circulació, aprovat pel Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre i modificat pel Reial Decret 970/2020 de 10 de novembre i que entra en vigor l’11 de maig de 2021

Què diu la norma

El Reglament proposa rebaixar el límit genèric de velocitat en les vies urbanes a 30 km/h. L’autoritat municipal pot rebaixar o augmentar els límits prèvia senyalització específica.


Article 50. Límits de velocitat en vies urbanes i travessies.

1. El límit genèric de velocitat en vies urbanes és de:

  1. 20 km/h en vies que disposin de plataforma única de calçada i vorera.
  2. 30 km/h en vies d’un únic carril per sentit de circulació.
  3. 50 km/h en vies de dos carrils o més per sentit de circulació. A aquests efectes, els carrils reservats per a la circulació de determinats usuaris o ús exclusiu de transport públic no es comptabilitzen.
 

Per què s’ha modificat

  • Reducció del risc i la gravetat dels accidents, especialment en els col·lectius de persones més vulnerables
  • Reducció de l’impacte negatiu en la qualitat de l’aire gràcies a una millor fluïdesa dels desplaçaments Tradicionalment el Reglament de circulació ha atès el creixent increment de l’ús del vehicle de motor.

Tanmateix i especialment en l’àmbit urbà, el vehicle de motor ja no és el protagonista i ha donat pas a un ús compartit de la vida on motocicletes, bicicletes, VMP i vianants adquireixen cada dia més importància.

L’experiència demostra que la reducció de la velocitat té un efecte directe en la reducció de la sinistralitat dels vulnerables, i per contra no suposa un alentiment més gran del trànsit, ja que els vehicles de motor en els seus desplaçaments urbans no superen velocitats mitjanes superiors als 20 km/h.

Com s’aplica a Girona 

A partir de l’11 de maig de 2021

  • A Girona la velocitat genèrica de circulació és de 30 km/h a excepció de les vies on un senyal indiqui una altra velocitat.
  • Es manté la velocitat de 20 km/h a les zones amb prioritat per a vianants.
  • Aquests límits de velocitat s’han de respectar sempre excepte que hi hagi un altre senyal de límit de velocitats que estableixi un límit superior o inferior.