Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Estació de tren de Girona | Mobilitat i Via Pública

Estació de tren de Girona

Integrat al projecte de línia d'alta velocitat Madrid – Saragossa - Barcelona – Frontera francesa, el projecte del TAV al seu pas per Girona planteja l'última gran transformació de la part més cèntrica de la ciutat ja que es vincula al soterrament de la línia de tren convencional que actualment passa pel viaducte que ha caracteritzat la imatge urbana de la ciutat durant les últimes dècades.

En qualsevol cas, on la reordenació urbana es farà més palesa, serà a la zona del parc Central on s'integrarà la nova estació. L'estació es planteja com un intercanviador entre les dues línies de tren, el cotxe (mitjançant un aparcament) i l'estació d'autobusos, que passarà a ser soterrada.

Estació de tren de Girona | Mobilitat i Via Pública

Estació de tren

Adreça:
Pl. Espanya 4
17002 - GIRONA

Telèfon:
Informació al client RENFE
902 320 320

Venda per Internet
902 109 420

Viatgers amb discapacitat
902 240 505

Informació estacions de tren. ADIF
902 432 343

Web:
www.renfe.es
www.adif.es
rodalies.gencat.cat
www.fgc.cat