Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Ruta de navegació

Zona de baixes emissions. L'entorn d'actuació | Mobilitat

Zona de baixes emissions

L'entorn d'actuació

Els paràmetres que conformem la Zona de Baixes Emissions són:

  • Perímetre: zona dins la qual s’apliquen restriccions a la circulació
  • Vehicles afectats: vehicles amb circulació restringida en funció de la seva categoria i/o classificació
  • Temporalitat: defineix quan s’apliquen les restriccions (de forma permanent o en condicions ambientals adverses, en horari limitat, etc.)

L’Ajuntament encarregarà un estudi per conèixer els efectes potencials de diferents hipòtesis de treball al conjunt de la ciutadania, a la qualitat de l’aire i al trànsit.