Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Ruta de navegació

Patinets | Mobilitat i Via Pública

Patinets, cicles, tricicles i aparells de mobilitat personal (VMP)

Els vehicles de mobilitat personal (VMP) i els cicles de més de dues rodes han irromput a les ciutats en els darrers mesos com a solució per a una mobilitat alternativa als vehicles propulsats amb motors de combustió.

No obstant això, malgrat aquest augment, la normativa en matèria de seguretat viària i d'homologació de vehicles no ha arribat a donar solució per a aquest nou tipus de vehicle.

El novembre del 2016 la Direcció General de Trànsit va aprovar la Instrucció 16/V-124 en la qual es proposen criteris perquè els municipis puguin regular els vehicles de mobilitat personal i la seva circulació. Tanmateix, en aquesta instrucció tècnica no es garanteixen les condicions que han de complir els vehicles de mobilitat personal i les restriccions i limitacions necessàries per circular en els diferents espais públics urbans.

A finals del 2018 el Ministeri de l'Interior va emetre un esborrany amb les modificacions previstes en el Reglament general de circulació i el Reglament General de vehicles en el qual es proposa establir un marc jurídic per a la regulació dels vehicles de mobilitat personal i la seva circulació, entre altres mesures que afavoririen la pacificació del trànsit en les ciutats.

La Direcció General de Trànsit preveu que les modificacions de les principals normes en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària s'aprovin aquest 2019.

Aleshores, un cop s'aprovi la modificació de la normativa i es resolgui l'encaix dels vehicles de mobilitat personal caldrà adaptar l'Ordenança municipal de circulació de l'Ajuntament de Girona.

Nova ordenança

Al Ple del 13 d'octubre de 2020, s'aprova definitivament la modificació de l'ordenança municipal de circulació que regula l'ús d'aparells de mobilitat personal i limita la seva velocitat als 20 km/h per garantir la seguretat.
Més informació a la nota de premsa.