Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Tipus de vies on poden circular els Aparells de Mobilitat Personal (VMP) | Mobilitat i Via Pública

Tipus de vies on poden circular els Aparells de Mobilitat Personal (VMP)

Troba el tipus de via per la qual pots circular. Versió en pdf.

A dins de la vorera

Persones usuàries 

 • Vianants
 • Joguines. Aparells de menys de 6km/h 

Parcs

Persones usuàries

 • Vianants
 • Joguines. Aparells de menys de 6km/h
 • Cicles sense motor
 • Bicicletes de pedaleig assistit. Velocitat ≤ 25 km/h i potència ≤ 250W

Vies ciclistes

Persones usuàries 

 • Joguines. Aparells de menys de 6km/h 
 • Aparells sense pedals propulsats per energia muscular i monocicles
 • Cicles sense motor
 • Bicicletes de pedaleig assistit. Velocitat ≤ 25 km/h i potència ≤ 250W
 • Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)

Zones 20 amb prioritat per a vianants

Carrer amb prioritat per a vianants i amb una velocitat màxima fixada per a vehicles de 20 km/h. La resta d'aparells han d'anar 6 km/h com a màxim.

Persones usuàries

 • Vianants
 • Joguines. Aparells de menys de 6 km/h
 • Aparells sense pedals propulsats per energia muscular i monocicles
 • Cicles sense motor
 • Bicicletes de pedaleig assistit. Velocitat ≤ 25 km/h i potència ≤ 250 W
 • Cicles de motor (L1e-A). Velocitat ≤ 25 km/h i potència ≤ 1000 W
 • Ciclomotors de dues rodes (L1e-B)
 • Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)

Zones 30

Persones usuàries

 • Vianants
 • Cicles sense motor
 • Bicicletes de pedaleig assistit. Velocitat ≤ 25 km/h i potència ≤ 250 W
 • Cicles de motor (L1e-A). Velocitat ≤ 25 km/h i potència ≤ 1000 W
 • Ciclomotors de dues rodes (L1e-B)
 • Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)

Calçada

Persones usuàries

 • Cicles sense motor
 • Bicicletes de pedaleig assistit. Velocitat ≤ 25 km/h i potència ≤ 250 W
 • Cicles de motor (L1e-A). Velocitat ≤ 25 km/h i potència ≤ 1000 W
 • Ciclomotors de dues rodes (L1e-B)