Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Tipus d'aparells: Cicle de motor (L1e-A) | Mobilitat i Via Pública

Tipus d'aparells

Cicle de motor (L1e-A)

Vehicle de motor de dues rodes i lleuger. Ha de tenir una cilindrada ≤ 50 cm3, si el motor de combustió interna d’encesa per espurna forma part de la configuració de propulsió del vehicle; una velocitat màxima per construcció ≤ 45 km/h; una potencia nominal o neta continua màxima ≤ 4000 W, i una massa màxima igual a la massa tècnicament admissible declarada pel fabricant.

Article 4 i annex I del Reglament EU número 168/2013 del Parlament europeu i del consell, de 5 de gener de 2013.

Descripció

Cicle de dues o més rodes dissenyat per funcionar mitjançant pedals i amb una propulsió auxiliar per ajudar al pedaleig de potència nominal o neta contínua màxima (1) ≤ 1 000 W. En aquests cicles, la potència auxiliar s’interromp abans que la velocitat del vehicle arribi als 25 km/h. Els cicles de motor de tres o quatre rodes que compleixen els criteris específics de subclassificació addicionals es consideren equivalents tècnicament als vehicles L1e-A de dues rodes. (Article 4 i annex I del Reglament EU número 168/2013 del Parlament europeu i del consell, de 5 de gener de 2013)

Només pots circular per:

Calçada de zona 20 (*), calçada de zona 30 (*) i altres calçades (*) Carrer amb prioritat per a vianants i amb una velocitat màxima fixada per a vehicles de 20 km/h (Zona 20) i 30 km/h (Zona 30). La teva velocitat màxima és de: La indicada en cada via.

Condicions de circulació

  • Has de matricular el vehicle
  • L’assegurança és obligatòria
  • Llicència de conducció per a tricicles de motor del tipus A1
    Per a altres cicles de motor, cal consultar el RD 818/2009
  • S’han de passar les revisions de ITV
  • Has d’utilitzar el casc de protecció homologat
  • El pots estacionar en els llocs senyalitzats per a ciclomotors i motocicletes
  • Està prohibit la utilització d’auriculars i del telèfon mòbil durant la circulació