Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Ruta de navegació

Zona de baixes emissions. El procés de participació | Mobilitat

Zona de baixes emissions

Procés participatiu

El procés de participació té per objectiu treballar amb les entitats sectorials i el conjunt de la ciutadania per recollir les propostes i consideracions sobre la proposta d’ordenança de Zones de Baixes Emissions.

Troba tota la informació a GIRONA PARTICIPA

Fases del Procés - Zones Baixes Emissions | Mobilitat

Fases del procés

 

Fase prèvia

Constitució de la Comissió de seguiment

Fase informativa

Obertura de l'apartat específic sobre el procés participatiu al web 'Girona participa'

Fase de debat

Sessió específica de debat amb la ciutadania i entitats

Fase de buidatge

Informe de resultats, en el marc de la Comissió de seguiment

Fase de retorn

Informació al conjunt dels participants i al web 'Girona participa'

Tramitació de l'ordenança

Període d'informació pública i al·legacions

 maig-julioljuliol-octubrenovembrenovembre-desembredesembre2023