Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Ruta de navegació

Zones de càrrega i descàrrega | Mobilitat i Via Pública

Zones de càrrega i descàrrega

QUÈ són les zones de càrrega i descàrrega?

Les zones de càrrega i descàrrega són espais perquè vehicles autoritzats per fer transport de mercaderies facin aquestes operacions. Estan indicades amb un senyal específic.

TEMPS màxim d’estacionament

El temps màxim d’estacionament permès és de trenta minuts, no prorrogable.

QUI pot utilitzar-les?

Vehicles autoritzats per fer transport de mercaderies, de vehicles comercials o d'indústries, que compleixin els requisits del document adjunt i visualment identificats que carreguin o descarreguin mercaderies relacionades amb la seva activitat. Aquests vehicles hauran de lluir en lloc visible el rellotge horari lliurat per l’Ajuntament en què es reflecteixi l'hora que s'ha començat a ocupar la zona reservada.

Vehicles que transportin a una persona titular d’una targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda expedida per l’Administració, de modalitats titular conductor/a, no conductor/a i també targetes col·lectives. Més informació

COM puc demanar un rellotge?

Cal fer una sol·licitud per escrit i presentar-la al registre general d'entrada de documents que trobareu a la seu electrònica de l'Ajuntament de Girona, o bé de forma presencial, a l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR), demanant cita prèvia al telèfon 972 419 010 o a través del web www.girona.cat/citaprevia

HORARIS de les zones de càrrega i descàrrega

L’horari general de la ciutat és de dilluns a divendres feiners de 8.00 a 19.00 h.

Hi ha zones on aquest horari està restringit:

  1. Barri Vell: de les 7.00 a les 12.00 h. Excepte:
    Argenteria i rambla de la Llibertat que l’horari és fins a les 11.00 h.
    Plaça Catalunya i plaça Sant Feliu: de 7.00 a 13.30 hores i de 16.30 a 19.00 hores
  2.  Barri del Mercadal i la plaça Independència: de les 7.00 a les 11.00 h.
  3.  Tram del carrer Joan Maragall entre la plaça Pompeu Fabra i l’avinguda Jaume I: de les 8.00 a les 12.00 h.

Aquí, pots consultar tots els carrers de Girona amb circulació restringida.

QUÈ HAIG DE FER si no puc descarregar en aquests llocs o horaris?

Hauràs de sol·licitar una autorització al Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Girona. De manera excepcional i degudament justificat, s’expedeixen autoritzacions per fer càrregues i descàrregues sempre que estiguin justificades i que siguin compatibles amb els diferents usos de la Ciutat. Aquests permisos estan subjectes a taxes municipals.

Si tens qualsevol dubte podeu trucar al 972 419 002 o utilitzar la Bústia d’avisos de l’Ajuntament.