Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Ruta de navegació

Taula de Mobilitat | Mobilitat i Via Pública

Taula de Mobilitat

La Taula de Mobilitat és un òrgan de consulta i participació ciutadana sectorial en l'àmbit de la mobilitat, amb la finalitat de buscar la col·laboració en aquest àmbit del teixit social de la ciutat.

Les funcions de la Taula de Mobilitat són consultives, d'estudi, proposta i assessorament i està constituïda per 70 institucions, entitats ciutadanes i persones físiques que pels seus coneixements tècnics o per l'índole de la seva activitat es troben afectats per la matèria objecte de la Taula de Mobilitat.

El Reglament té per objecte la regulació del règim d'organització i estructuració operativa dels òrgans de la Taula de Mobilitat, així com l'establiment de la seva composició, les funcions i la realització de les convocatòries de les seves reunions.

La Taula de Mobilitat i el seu reglament varen ser aprovats definitivament en el Ple de 23 de desembre de 2011.

Sessions plenàries de la Taula de Mobilitat

Calendari i ordres del dia de les sessions

DatallocTemes de l'ordre del dia

07/05/2024

Sala Miquel Diumé

29/11/2023

Sala Miquel Diumé

19/07/2022

Centre Cívic Barri Vell

12/04/2022

La Mercè

09/11/2021

Virtual

08/04/2021

Virtual

21/01/2021

Virtual

30/09/2020

Virtual

19/05/2020

Virtual

12/12/2019

Sala Miquel Diumé

13/02/2019

Sala Miquel Diumé

19/03/2018

Centre Cívic Ter

16/03/2017

Centre Cívic Ter

1. Campanya Comparteix la Ciutat
2. Vehicles de Mobilitat Personal

26/04/2016

Sala Miquel Diumé

02/11/2015

Edifici Policia municipal

1. Explicació de la prova pilot que ha dut a terme l'Ajuntament de Girona mitjançant la col·locació de sensors en places d'estacionament cèntriques de zona blava i càrrega i descàrrega (On Aparco)
2. Explicació dels propers projectes d'ampliació de la xarxa pedalable 
3. Nou títol de transport públic urbà BUS 25
4. Presentació de candidatura a projecte per portar a terme la distribució urbana de mercaderies amb bicicletes elèctriques
5. Estat d'execució del Pla de Mobilitat Urbana

30/09/2014

Centre Cívic Ter

1. Proposta de modificació i/o adaptació de la Línia 11
2. Donar compte de l'execució de les actuacions previstes al Pla de Mobilitat Urbana de l'any 2014
3. Exposició de les al·legacions presentades al Pla de Mobilitat Urbana.

06/05/2014

Edifici Policia municipal

1. Propostes d’actuació del Pla de Mobilitat Urbana

23/01/2014

Centre Cívic Pont Major

1. Exposició de l’estudi previ dels trams de carril bici de la ciutat de Girona
2. Debat sobre la proposta de millora o canvi de la L-11 presentada per CCOO

16/09/2013

Centre Cívic Pont Major

1. Debat sobre les propostes d’actuació del Pla de mobilitat urbana de Girona

02/07/2013

Centre Cívic Ter

1. Debat sobre les línies estratègiques del Pla de mobilitat urbana

22/04/2013

Centre Cívic Ter

1. Presentació de la Memòria del Pla de mobilitat urbana

19/03/2013

Centre Cívic Ter

1. Presentació del Pla local de seguretat viària de Girona
2. Modificació de l’Ordenança municipal de circulació

12/12/2012

La Marfà

1. Presentació del projecte de redacció del Pla de mobilitat urbana de Girona

24/10/2012

Centre Cívic Ter

1. Presentació del projecte de revisió i actualització del “Pla d’Accessibilitat per la supressió de barreres arquitectòniques en l’àmbit de la via pública de la ciutat de Girona de l’any 1998”: objectius, fases, contingut i criteris

03/07/2012

Centre Cívic Sant Narcís

1. Pla de mobilitat urbana
2. Pla d’accessibilitat
3. Projecte de carril bici al pont de la Barca
4. Projecte de revisió dels reductors de velocitat
5. Plataforma de gestió de controls de vehicles mitjançant lectura de matrícules
6. Prova pilot de nova regulació P de motocicletes

26/01/2012

Edifici Policia Municipal

1. Presentació dels membres de la Taula
2. Exposició de projectes