Header: Llengua catalana

Llengua catalana

Ruta de navegació

Visor: Llengua catalana

Servei de dinamització lingüística del català | Llengua catalana

Servei de dinamització lingüística del català

L’Ajuntament de Girona ha d’emprar el català per a les seves tasques i relacions, segons el Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'ajuntament.

El Servei de Dinamització Lingüística, adscrit al servei de Cultura de l'Àrea de Drets de les Persones, té la funció de vetllar per l’ús de la llengua catalana per part de l’Ajuntament de Girona i dels organismes que en depenen, tal com patronats, societats anònimes municipals o qualsevol altre, també per part de les empreses que gestionin indirectament serveis locals i per últim, perquè en els ens i les activitats en què participi mitjançant convenis, consorcis o altres fórmules de convinença també s'utilitzi la llengua catalana tal com diu el Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'ajuntament.

Vídeo: CPNL | Llengua catalana

Servei de dinamització lingüística del català | Llengua catalana

Servei de dinamització lingüística

Àrea de qui depèn:
Drets de les Persones
Servei de Cultura

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 2a planta (altell) 
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 449

A/e:
tati.cervia@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/llenguacatalana