Header: Llengua catalana

Llengua catalana

Ruta de navegació

La llengua al dia: Càpsules de gramàtica | Llengua catalana

La llengua al dia

Càpsules de gramàtica

Publicador de continguts

Compost / composta
Composat / composada

 | 

El verb composar significa 'imposar arbitràriament una contribució o una multa'; 'actuar envers algú imposant-li la nostra voluntat'; 'jutjar, sentenciar com a àrbitre'.

Més informació

COVID-19 / covid-19

Més informació

Amb motiu de...

 | 

En català, per indicar la circumstància que origina un fet o una acció s'usa la locució preposicional amb motiu de.

Més informació

D’aquí a quinze dies/d’aquí quinze dies

 | 

Quina esculls? Són totes correctes?
Utilizem bé les contruccions de temps...

Més informació

A mitjan/ a mitjans
A començament de/ a començaments de
A final de/ a finals de

 | 

Són correctes les formes en singular i plural d’aquestes locucions? Incorporem les novetats de la Gramàtica de la llengua catalana!

Més informació

Erra doble a paraules com erradicar, correferent, corresponsable...

 | 

Repassem-ne els canvis apareguts en l’Ortografia catalana de l’IEC (2016) 

Més informació

"Quant a" o "en quant a"?

 | 

Vegem quina d’aquestes opcions és la correcta. 

Més informació

Repassem els diacrítics

 | 

Encara accentueu neta, ossos o la forma verbal soc? Fa més de cinc anys que l’IEC (Institut d’Estudis Catalans) va reduir la llista de 150 diacrítics a 15. Ara és una bona ocasió per repassar-los. 

Més informació