Header: Llengua catalana

Llengua catalana

Ruta de navegació

La llengua al dia: Càpsules de llenguatge administratiu | Llengua catalana

La llengua al dia

Càpsules de llenguatge administratiu

Publicador de continguts

Atès que/ donat que/ vist que... són equivalents

Més informació

La longitud de la frase i els incisos en el llenguatge administratiu

Més informació

Parte, comunicat o avís?

 | 

Us sonen bé les següents expressions: parte a brigades, parte mèdic, parte d’accident, parte de baixa? Amb quina paraula substituiríeu parte?

Vegem algunes propostes correctes!

Més informació

Mesa de / taula de

 | 

Mesa o taula de negociació? Quina és l’expressió correcta?
Vegem quin és el significat propi de mesa i taula.

Més informació

Ofertat/da o ofert/a? És correcte ofertar en català?

 | 

Vegem quines formes cal utilitzar.   

Més informació

Saps què és una crossa lingüística?

 | 

Detectem-les i millorem la precisió dels textos administratius.  

Més informació

La precisió en els textos administratius

 | 

En el primer butlletí de La llengua al dia plantejàvem quines eren les qualitats que calia tenir en compte per redactar amb un bon estil els textos administratius. La precisió és una de les qualitats que hem de practicar quan els redactem.  

Millorem-ne, doncs, el grau de precisió!

Més informació

Coneguem les diferències entre vistiplau i vist i plau

 | 

Hi ha expressions com vistiplau i vist i plau que, quan les hem d’escriure, ens poden fer dubtar. Encara escriviu vist i plau amb guionets? És correcte? Vegem-ho!

Més informació

El tractament personal de qui redacta i de les persones destinatàries

 | 

Quin tractament cal que utilitzem com a redactors dels documents administratius? I amb quin tractament és aconsellable que ens adrecem als destinataris? Escollim els adequats!

Més informació

Quins són els trets bàsics del llenguatge administratiu?

 | 

Precisió, concisió i claredat són trets bàsics que hem de tenir en compte a l’hora de redactar els documents administratius. Parem esment en les característiques d’aquesta varietat lingüística funcional que és el llenguatge administratiu, l’eina comunicativa per excel·lència en el nostre àmbit laboral. Refresquem-ho!

Més informació