Header: Llengua catalana

Llengua catalana

Ruta de navegació

La llengua al dia: Càpsules de llenguatge no sexista i inclusiu | Llengua catalana

La llengua al dia

Càpsules de llenguatge no sexista i inclusiu

Publicador de continguts

Com incorporar la diversitat als formularis?

 | 

Vetllar per reconèixer la pròpia identitat, la diversitat dels gèneres i les relacions familiars és un repte que podem assolir quan elaborem formularis en què sol·licitem dades a la ciutadania.

Més informació

Com ens hem d’adreçar a una persona trans o no-binària?

 | 

Aquest any 2023, s’ha aprovat la Llei trans que defensa la igualtat real de les persones trans i garanteix els drets de les persones LGTBI. 
Totes les persones en menor o major mesura hem sentit a parlar de les persones trans, però com ens hi adrecem? Com les podem acompanyar?

Més informació

Llenguatge antiracista

 | 

Expressions racistes que tenim interioritzades: Aturem-les!

Més informació

Llenguatge anticapacitista

Més informació

Sabríeu dir quines d’aquestes expressions són LGTBIQfòbiques?

 | 

En el nostre dia a dia s’utilitzen expressions molt arrelades i segurament inconscientment que reforcen la LGTBIQfòbia. Les sabríeu detectar en aquestes frases?

 • Mare soltera, pare solter.
 • Això és una mariconada!
 • És una persona trans.
Més informació

És fàcil utilitzar un llenguatge no sexista i inclusiu, si saps com fer-ho (III)

Més informació

Sabries trobar una fórmula per dir aquestes frases amb un llenguatge no sexista i inclusiu?

 | 

- A partir d’ara els treballadors hauran de fitxar. 
- Les sol·licituds que presentin els interessats...
- Benvinguts i benvingudes...

Som-hi!

Més informació

Sabríeu trobar una fórmula per dir aquestes frases amb un llenguatge no sexista i inclusiu?

 | 


Els representants sindicals. 
Formació per a mediadors. 
La comissió de tècnics.

Més informació

La Mirada Interseccional

 | 

O com fer visibles i reconèixer la diversitat de persones i experiències: 

Ser dona, racialitzada i amb una discapacitat.
Ser home, blanc i sense cap discapacitat.

Pensem-hi!
 

Més informació

De la comunicació no sexista a la comunicació inclusiva

 | 

En el nostre dia a dia s’utilitzen expressions molt arrelades i segurament inconscientment que reforcen una visió racista del món. Les sabríeu detectar en aquestes frases?

 • Les principals vies d’entrada de la immigració il·legal a Girona...
 • Me’n vaig a comprar al paki o al xino.
Més informació

Sabríeu detectar elements sexistes i fer propostes de redacció per a un ús inclusiu del llenguatge a les següents frases?

 | 

La manera de desenvolupar i reforçar la nostra capacitat de detectar els elements sexistes és posant-ho en pràctica. Per això us proposem aquesta taula que recull a la columna de l’esquerra frases amb contingut sexista que podeu corregir a la columna de la dreta.

Més informació

Sabríeu detectar elements sexistes i fer propostes de redacció per a un ús inclusiu del llenguatge a les següents frases?

 | 

La manera de desenvolupar i reforçar la nostra capacitat de detectar els elements sexistes és posant-ho en pràctica. Per això us proposem aquesta taula que recull a la columna de l’esquerra frases amb contingut sexista que podeu corregir a la columna de la dreta.

Més informació

Descobrim fórmules per a un llenguatge no sexista i inclusiu

 | 

Què podem fer quan hem d’adreçar-nos a tota la ciutadania i volem fer referència a tothom, sense discriminar a ningú?   
 “Posem-nos les mascaretes pel bé de tots.”
Què et sembla aquesta frase? La podem millorar?

Més informació

Economia en el llenguatge no sexista i inclusiu

 | 

Benvolguts i benvolgudes nenes i nens, mares i pares, professors i professores, veïns i veïnes… 

Sabíeu que aquesta frase es pot redactar en només quatre paraules? Us atreviu a provar-ho?

Més informació

Com t’adreçaries a aquests grups de persones de forma no sexista i inclusiva?

 | 

Els treballadors, el ciutadà, l’alumne, els nens, els pares, l’empresari...
El català és una llengua que ofereix un gran ventall d’opcions. Vegem-ne dues...

Més informació

Usos sexistes del llenguatge (II)

 | 

Com redactaríeu aquestes frases per tal que no fossin sexistes?

 • El 30 % dels alcaldes són dones.
 • Les dones historiadores han signat un manifest.
 • Una dona agent de la Policia Local formarà part de la comissió del Punt Lila.
Més informació

Usos sexistes del llenguatge (I)

 | 

Quin és el significat d’aquestes paraules?

 • Un governant, un secretari, un sergent, un peixater, un individu.
 • Una governanta, una secretària, una sergenta, una peixatera, una indivídua.

Us adoneu que canvien de significat en funció de si es refereixen a homes o a dones? Són exemples del sexisme en el llenguatge. N’hi ha molts més... Descobrim-los!

Més informació

Les conseqüències de pensar només en masculí

 | 

Sabríeu redactar aquestes frases amb llenguatge no sexista i inclusiu?

 • Els regidors de drets socials i d’educació han signat un pacte per combatre la segregació escolar.
 • Els ciutadans de Girona es manifesten a la plaça del Vi.
 • El 40 % dels treballadors de l’Ajuntament de Girona fan teletreball.

La llengua té molt poder, tant per reforçar estereotips com per revertir la situació a la igualtat. Descobriu-ho aquí.

Més informació