Header: Llengua catalana

Llengua catalana

Ruta de navegació

La llengua al dia: Marc jurídic i normatiu | Llengua catalana

La llengua al dia

Marc jurídic i normatiu

Publicador de continguts

La documentació resultant dels treballs encomanats i dels contractes, pactes o convenis signats per l’Ajuntament de Girona han de ser en català

 | 

Article 4 del capítol III de l’ús en l’organització municipal del Reglament per a l’ús de la Llengua Catalana 

Més informació

Com s'han d'oferir els impresos que s’ofereixen a l’Ajuntament?

 | 

Els impresos que s’ofereixen a l’Ajuntament s’han d’oferir en:

  1. Versió catalana o castellana, sense perjudici del dret dels particulars a emplenar-los en català o en castellà.  
  2. Versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a emplenar-los en castellà.
  3. Versió catalana, castellana o occitana, sense perjudici del dret dels particulars a emplenar-los en qualsevol llengua.
Més informació

Quins organismes i entitats han d’aplicar el Reglament per a l’ús de la llengua catalana?

Més informació

Saps en quina llengua s’han de fer les comunicacions internes escrites de l’Ajuntament?

 | 

 

  1. En català
  2. En castellà i català
  3. En castellà o català
Més informació

En quina llengua s’ha de dirigir el personal de l’Ajuntament a la ciutadania en les comunicacions orals?

 | 

 

  • En català o castellà, indistintament
  • En català
  • En anglès o en qualsevol altra llengua

Vegem què en diu el Reglament per a l’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament de Girona.

Més informació